Zoeken in publicaties

Zoeken op onderwerp

Netherlands Maritime Technology Magazine

Netherlands Maritime Technology Magazine is een officiële uitgave van Netherlands Maritime Technology en verschijnt drie keer per jaar in een oplage van 2.400 exemplaren in…

Jaarplan 2017: Scherper aan de wind

In 2017 gaat Netherlands Maritime Technology (NMT) scherper aan de wind varen. Dat is niet voor niets. De vooruitzichten van de Nederlandse maritieme maakindustrie zijn…

Brochure Sustainable Maritime Solutions

Eén van de concrete acties voor 2016 is het bekend maken van het duurzame karakter van de sector. Daarom heeft NMT zich ten doel gesteld om…

Vergroeningsplan Nederlandse maritieme maakindustrie en binnenvaart

Dinsdag 5 juli 2016 hebben de Nederlandse maritieme maakindustrie (verenigd in Netherlands Maritime Technology) en de Nederlandse binnenvaart (verenigd in Koninklijke BLN-Schuttevaer) in de Tweede…

Werkprogramma Maritieme Maakindustrie

Tijdens een werkbezoek aan Werkendam op 2 juli 2016 kreeg minister Kamp van Economische Zaken het Werkprogramma Maritieme Maakindustrie aangeboden door Roel de Graaf, Managing…

Jaarverslagen

Het Netherlands Maritime Technology Jaarverslag is een jaarlijkse, Nederlandstalige uitgave over de ontwikkelingen van de Nederlandse scheepsbouwcluster en maritieme toeleveranciers. De jaarverslagen van de afgelopen…

Brochure ‘De Nederlandse maritieme technologie’

In april 2016 heeft Netherlands Maritime Technology een lobbydocument uitgebracht. Hiermee gaat de brancheorganisatie in gesprek met politieke partijen, Tweede Kamerleden en ambtenaren over het…

NMT Jaarplan 2016 – Duurzaamheid centrale thema

Op 25 november 2015 is tijdens de NMT Netwerkbijeenkomst het Jaarplan 2016 ‘Duurzaamheid’ gepresenteerd. Het Jaarplan vormt de leidraad voor de activiteiten van Netherlands Maritime…

Tevredenheidsonderzoek 2015; NMT is professioneel, verbindend en (pro-)actief

Een vereniging is van en voor de leden. Ook het beleid wordt door de leden bepaald. Netherlands Maritime Technology (NMT) bestond in mei 2015 één…

Arbopraktijkboek

Het Arbopraktijkboek ondersteunt bedrijven op het gebied van Arbo- en Milieuzaken. Het versterkt niet alleen de aandacht voor veilig en gezond werken van personeel en toeleveranciers…