Duurzaamheid is de vernieuwende drijfveer in de Nederlandse maritieme technologie. Het krijgt veel maatschappelijke aandacht, vaak gestuwd door wetgeving en duurzaamheidsaspecten in overheidsprojecten.

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw

De Tweede Kamer heeft donderdag 8 december 2016 met een ruime meerderheid een amendement aangenomen om 5 miljoen euro te oormerken voor de SDS. Het amendement op de begroting van het ministerie van Economische Zaken was ingediend door de ChristenUnie (Eppo Bruins). NMT is de ruime meerderheid van de Tweede Kamer zeer erkentelijk voor haar steun voor het amendement en roept het ministerie op om de regeling in het begin van 2017 te realiseren. Dit zal de sector helpen haar positie te behouden in moeilijke marktomstandigheden.

Lees hier meer over de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw

Dag van de Duurzaamheid

Eén van de concrete acties voor 2016 is het bekend maken van het duurzame karakter van de sector. Daarom heeft NMT zich ten doel gesteld om een overweldigend aantal duurzame maritiem-technologische oplossingen te verzamelen, die gepubliceerd worden op www.sustainable-maritime-solutions.nl. Tijdens de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober 2016 is aan boord van het duurzame binnenvaartschip MS Borelli al een totaal van 178 verzamelde oplossingen aangeboden aan Salima Belhaj (Tweede Kamerlid D66) en Brigit Gijsbers (Ministerie van Infrastructuur en Milieu).

Lees hier meer over deze dag

Standpunten

NMT behartigt de belangen van het netwerk. Denk hierbij aan beïnvloeding van regelgeving, subsidies vormgeven en binnenhalen voor de branche en bewaking van een level playing field. Op het gebied van duurzaamheid staat NMT achter de volgende standpunten: