Seminar 10-jarig bestaan Platform Schone Scheepvaart

Op woensdagmiddag 6 september 2017 viert het Platform Schone Scheepvaart haar 10-jarig bestaan in Den Haag met een overzichtsseminar met inhoudelijke workshops. Hierbij komen centrale thema’s aan bod, zoals optimalisatie van de logistieke keten, financiering van duurzame zeescheepvaart en alternatieve brandstoffen en voortstuwing.

Sinds november 2007 wordt door de partners in het Platform Schone Scheepvaart samengewerkt aan kennisdeling over emissiereductie en innovaties voor een duurzame scheepvaart. Partners van het eerste uur zijn Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, MARIN, Netherlands Maritime Technology en Stichting De Noordzee. Later sloten ook TNO en het Havenbedrijf Amsterdam als partner aan. Afgelopen jaren zijn meer dan dertig seminars georganiseerd om kennis te delen over uiteenlopende onderwerpen, zoals ballastwater, SOx, NOx en CO2 emissies, alternatieve brandstoffen en financiering.

Meer informatie over het programma van 6 september en de mogelijkheid tot aanmelden volgt, maar zet deze datum vast in uw agenda!

Meer informatie over het Platform Schone Scheepvaart: www.schonescheepvaart.nl