Platform Schone Scheepvaart

Seminar Platform Schone Scheepvaart: “Onderwatergeluid, een ongehoorde emissie”

Onderwatergeluid is een emissie van scheepvaart en offshore waar op dit moment onderzoek naar wordt gedaan en, in het geval van de offshore, waar ook al regelgeving voor is. Onderwatergeluid is een werkveld dat sterk in ontwikkeling is. Op internationaal en vooral Europees vlak staat het onderwerp op de agenda van beleidsmakers. Iedereen snapt wat onderwatergeluid is, maar wat zijn nu precies de gevolgen en wat is de impact op het mariene milieu? Dit alles hoort u, samen met verhalen van bedrijven die al met dit onderwerp bezig zijn en bedrijven die oplossingen bieden, tijdens het seminar over onderwatergeluid.

Seminar

Het seminar “Onderwatergeluid, een ongehoorde emissie” op woensdagmiddag 14 juni 2017 geeft u in één middag een compleet beeld van wat onderwatergeluid is, de regels die al gelden, de resultaten van onderzoek naar onderwatergeluid en welke ervaringen en oplossingen er zijn. Het seminar wordt afgesloten met een discussie en een netwerkborrel. Hierbij is er voldoende gelegenheid om verder in gesprek te gaan met de sprekers en andere deelnemers.

Voor wie?

Dit seminar is bedoeld voor belanghebbenden in de maritieme sector: reders, werven, toeleveranciers, verladers, kennisinstellingen, havenautoriteiten, maritieme dienstverleners, overheden, NGO’s en andere geïnteresseerden. Voertaal is Nederlands.

Datum en tijd

Woensdagmiddag 14 juni 2017, ontvangst om 13.00 uur, start programma om 13.30 uur.
Om 17.15 wordt het seminar afgesloten met een netwerkborrel.

Programma

Klik hier om het programma te bekijken

Locatie

Bouw & Infra Park
Ceintuurbaan 2
3847 LG Harderwijk

Kosten

Voor leden van de bij het platform aangesloten organisaties: € 75,- p.p. niet leden: €125,- p.p.
Studenten betalen €25,- p.p. Genoemde tarieven zijn excl. BTW.

Aanmelden

Meld u aan via het inschrijfformulier

Meer informatie

Voor meer informatie over dit seminar van Platform Schone Scheepvaart kunt u contact opnemen met Marijke Boonstra (Stichting de Noordzee) via: m.boonstra@noordzee.nl. Voor praktische vragen kunt u terecht bij Sanne de Vleeschhouwer van Netherlands Maritime Technology, via T: 088 44 51 1032 of E: vleeschhouwer@maritimetechnology.nl .