Harriët Slager

Senior Public Affairs Officer

Sinds 2010 woon en werk ik in Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie. Als permanente vooruitgeschoven post behartig ik de belangen van Netherlands Maritime Technology (NMT) en haar leden bij de EU Instellingen. Ruim 80% van onze nationale wetgeving komt uit Brussel. Een goede vertegenwoordiging in het hart van de EU is dan ook van essentieel belang voor u als lid. Onze regering in Den Haag is betrokken bij ieder Europees besluit en ook onze Tweede Kamerleden worden vooraf geïnformeerd over standpunten die ministers in Brussel namens Nederland uitdragen. NMT dient dan ook optimaal vertegenwoordigd te zijn in zowel Den Haag als Brussel. Alleen vanuit deze ‘Gouden Driehoek’ structuur kan NMT de belangrijkste wet- en regelgeving succesvol beïnvloeden voor haar leden.

Mijn drive is om in samenwerking met de Europese Instellingen, SEA Europe en NMT het level playing field voor de Nederlandse maritiem-technologische sector te bewaken en te bevechten. Niet alleen in de EU, maar ook daarbuiten. Landen als Amerika (Jones Act), China (Local Content Requirements) en Spanje (Tax Lease) schenden het gelijke speelveld en dat moet hard aangepakt worden! U kunt dan ook altijd bij mij terecht om misstanden te vermelden, want met uw input en concrete bewijzen kan ik hier in Brussel de boer op.

Het kantoor van NMT heet het EU Brussels Office en bevindt zich in het hart van de Europese wijk. Het kantoor betreft een samenwerkingsverband tussen Fokker Technologies, NMT en Damen Shipyards.

Website: eubrusselsoffice.com