Verschillende leden die betrokken zijn bij zeescheepsnieuwbouwwerven zijn in deze commissie verenigd. Er worden branchedossiers opgepakt en de agenda wordt jaarlijks vastgesteld. Het doel van deze commissie is thematische sessies organiseren, die voor dit deel uit de achterban interessant zijn. De thematische sessies kunnen gaan over technische regelgeving, onderwijs, financiering en R&D. Het doel is standpuntvorming en lering. De bijeenkomsten vinden roulerend plaats op locaties van ledenwerven.

Commissieleden

Heijn van Ameijden – Damen Schelde Naval Shipbuilding
Rene Berkvens – Damen Shipyards
Arend Bijlsma – GS Shipyard
Guus van der Bles – Conoship International
Thecla Bodewes – Bodewes Scheepswerven
G. Bodewes – Royal Bodewes
Jan Willem Cuperus – Groot Ship design
Arnout Damen – Damen Shipyards
Arjen Dekker – Scheepswerf Slob
Frits van Dongen – Maaskant Stellendam
Jan Doorduin – Koninklijke Niestern Sander
Fré Drenth – De Hoop Shipyard
– CIG Shipbuilding
Bart Groot – Groot Ship design
Jos de Groot (voorzitter) – Barkmeijer Stroobos
Johan Hartman – Hartman Marine
Arnold de Bruijn (secretaris) – Netherlands Maritime Technology
Wietze Holman – Koninklijke Niestern Sander
Patrick Janssen – De Hoop Shipyard
Rinus Kooiman – De Kooiman Groep
Bastiaan Kooistra – Damen Shipyards
Jan Jaap Nieuwenhuis – Conoship International
Arjan Klijnsoon – Royal IHC
Richard Nugteren – Damen Bergum
Piet Scheffers – Bodewes Harlingen
Johan Schouwenaar – Royal Bodewes
Ferus Smit – Ferus Smit
Hans Veraart – Barkmeijer Stroobos
Peter Versluys – Veka

Voor meer informatie over deze commissie kunt u contact opnemen met secretaris Arnold de Bruijn via T 088 44 51 037 of E .