Netherlands Maritime Technology zet zich in om het netwerk op allerlei wijzen te faciliteren. De brancheorganisatie biedt professionele ondersteuning bij projecten en voert onafhankelijke onderzoeken uit. De centrale thema’s zijn Trade, Innovation en Human Capital.

Zoeken in projecten

Zoeken op onderwerp

Europort Masterclasses

Europort behoort Europort behoort tot ’s werelds belangrijkste ontmoetingsplaatsen, met circa 30.000 bezoekers en 1100 deelnemende bedrijven . Europort 2017 is een ‘must’ voor iedereen die voorop…

MIIP Internet of Things

Nederland is het eerste land waarbij op nationaal niveau het LoRa netwerk is uitgerold. LoRa staat voor Long Range, Low Power. LoRa sensoren verbruiken weinig…

SMARTYARDS Horizon 2020 Project

In de periode 2013 – 2016 is het Europese Smartyards project uitgevoerd onder regie van NMT en het Duitse CMT. Doelstelling van dat project was…

Fieldlab SMASH

Smart Maintenance staat op dit moment volop in de belangstelling, ook in de maritieme industrie. Dit ‘slim onderhoud’ maakt intensief gebruik van nieuwe en opkomende…

Human Capital Netwerk

De maritieme sector heeft behoefte aan kennisdeling rondom actuele thema’s op het gebied van Human Capital, waarmee de sector te maken krijgt. De diversiteit van…

Sustainable Maritime Solutions

Duurzaamheid is de vernieuwende drijfveer in de Nederlandse maritieme technologie. Het krijgt veel maatschappelijke aandacht, vaak gestuwd door wetgeving en duurzaamheidsaspecten in overheidsprojecten. Netherlands Maritime…

MIIP project Autonoom Varen

Autonoom rijden, vliegen en varen staat volop in de belangstelling. In de toekomst is het denkbaar dat schepen zonder bemanning varen. Meerdere schepen worden vanuit…

H2020 project energie efficiency en emissiereductie van schepen

Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen hebben een sterke en vooraanstaande kennispositie op het gebied van energie efficiency en emissiereductie in de scheepvaart. Om die positie te…

MIIP Veiligheid van data

Technologische ontwikkelingen in de maritieme sector bevinden zich steeds meer op het vlak van data-uitwisseling, continue connectiviteit en automatisering. Er is geen twijfel dat deze ontwikkelingen…

Blauwdruk 2050, de maritieme wereld voorbij de horizon (lustrum NISS)

In 2016 vierde Stichting Ondersteuningsfonds Nationaal Instituut voor de Scheepvaart en Scheepsbouw (NISS) haar honderdjarig bestaat. Om dit te vieren én de positie van de…

LeanShips

Het Europese maritieme innovatieproject LeanShips – Low Energy And Near to Zero Emission Ships- zal op praktijkschaal de effectiviteit en betrouwbaarheid van een aantal energiebesparende…

Maritime Innovation Experience

Ontmoetingen, inspiratie en kennisuitwisseling tussen maritiem-technische bedrijven en studenten, dat is de Maritime Innovation Experience. De zesde editie van dit event vindt dit jaar plaats op…