Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw

De Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en –ombouw mogelijk te maken. Technologieën die bedoeld zijn voor de structurele verlaging van CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies, aan boord van verschillende scheepstypen voor zee en binnenwateren, maar ook aan boord van mobiele offshore eenheden. Andere oplossingen die bijdragen aan de duurzame inzet van het schip gedurende de levensduur, vallen tevens onder de beoogde regeling.

Investeringen in schone technologie

De SDS-regeling biedt oplossingen voor het knelpunt, dat investeringen in schone technologie vanwege de moeilijke marktomstandigheden en de zware internationale concurrentie, veel te traag op gang komen. De scheepvaart is per vervoerstonmijl een schone vervoersmodaliteit, maar kan veel schoner worden. Met toepassing van schone technologie wordt een belangrijk maatschappelijk doel gediend: een lagere milieubelasting. Niet alleen langs de Nederlandse delta en kust, maar ook wereldwijd middels export.

Zeer belangrijk voor level playing field

Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) neemt waar dat zonder deze regeling werven in andere Europese landen orders wegkopen met behulp van hun nationale regelingen voor innovatiesteun. Een gelijk speelveld in Europa is voor de sector essentieel om speler te kunnen blijven in de uiterst competitieve internationale scheepsbouwmarkt. Net als bijvoorbeeld de Duitse overheid kan de Nederlandse overheid met deze regeling de sector een steun in de rug geven om grensverleggende en innovatieve oplossingen versneld te verwerken op unieke schepen of eerste schepen van een serie, die daarmee prototypes zijn.

Status

De Tweede Kamer heeft donderdag 8 december 2016 met een ruime meerderheid een amendement aangenomen om 5 miljoen euro te oormerken voor de SDS. Het amendement op de begroting van het ministerie van Economische Zaken was ingediend door de ChristenUnie (Eppo Bruins). NMT is de ruime meerderheid van de Tweede Kamer zeer erkentelijk voor haar steun voor het amendement en roept het ministerie op om de regeling in het begin van 2017 te realiseren. Dit zal de sector helpen haar positie te behouden in moeilijke marktomstandigheden.