Tevredenheidsonderzoek 2015; NMT is professioneel, verbindend en (pro-)actief

Een vereniging is van en voor de leden. Ook het beleid wordt door de leden bepaald. Netherlands Maritime Technology (NMT) bestond in mei 2015 één jaar. Om onafhankelijk te kunnen meten hoe de tevredenheid is, hebben alle contactpersonen bij alle leden en bij een selectie potentiële leden in februari 2015 een uitnodiging gehad om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek.

Doel van dit tevredenheidsonderzoek was inzicht verschaffen in:

–      Beeld en bekendheid activiteiten NMT

–      Toegevoegde waarde lidmaatschap

–      Waardering en tevredenheid over NMT

–      Mogelijke verbeterkansen

De resultaten zijn op 21 mei gepresenteerd door uitvoerder MWM2 tijdens de NMT Netwerkbijeenkomst. De verkregen input wordt gebruikt in het beleid en jaarplan 2016, dat in het najaar verschijnt.

Het tevredenheidsonderzoek wordt over twee jaar herhaald.

Hieronder kunt u de uitkomsten van het onderzoek downloaden.

Rapportage Tevredenheidsonderzoek NMT 2015.pdf (2 mb)

Hieronder kunt u de infographic met de resultaten downloaden.

Infographic NMT Tevredenheidsonderzoek 2015.jpg (1,5 mb)