2e nummer NMT Magazine 2018 verschenen

Lees nu in het nieuwste nummer van het Netherlands Maritime Technology Magazine over de visie van de nieuwe generatie in familiebedrijven in de scheepsbouw. Hoe kijkt deze naar de toekomst van hun bedrijf in een veranderende wereld? Ook lees je over de samenwerking tussen NMT en KVNR, met name op de gebieden innovatie voor duurzame schepen en financiering.

Meer informatie

Verder vind je een artikel over het onderwijs in Maritieme Techniek, de noodhulp voor Uljanik, het klimaatakkoord voor de zeescheepvaart en een artikel over andere schepen door innovatie in kustgebied. Raak ook bekend met het concept Technology Exchange Roadshow, de plannen voor een uniforme datastandaard, de ontwikkelingen in de Short Sea markt en de sectorjaarcijfers van 2017.

Dit en meer lees je in:

Het 2e nummer van het Netherlands Maritime Technology Magazine 2018

Abonneren

Het volgende nummer van het Netherlands Maritime Technology Magazine verschijnt in september 2018. Wens je het Magazine in de toekomst ook te ontvangen? Vul dan hier het aanmeldformulier in.