Aantal studenten Maritieme Techniek in de lift

Voor het komend studiejaar hebben zich in vergelijking met vorig jaar meer studenten aangemeld voor een opleiding Maritieme Techniek. De voorlopige inschrijvingen laten zelfs bijna een verdubbeling zien van het aantal studenten, namelijk: 44 voorlopige inschrijvingen mbo- en maar liefst 54 hbo-studenten. Deze aantallen betreffen de studenten die zich hebben gemeld bij ROC Friese Poort en bij NHL Stenden.

Meer informatie

Dit succes is een mooi voorlopig resultaat voor de Yacht Builders Academy, het project waar ook Netherlands Maritime Technology (NMT) nauw bij betrokken is. Het doel van de Yacht Builders Academy is om aan het einde van het vierjarige project een verdubbeling van het aantal studenten te realiseren. Het project is nu halverwege. Dat is een mooie opsteker voor en een compliment aan alle partners in dit project die zich actief bezighouden met het verhogen van de instroom, de onderwijsontwikkeling of het kenniscentrum.