Belangenbehartiging: werkbezoek ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan Damen Shiprepair Rotterdam

Ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben samen met Netherlands Maritime Technology (NMT) een werkbezoek gebracht aan Damen Shiprepair Rotterdam. Dit ministerie is verantwoordelijk voor veel regelgeving voor onze sector. Het werkbezoek diende om de kennis bij de ambtenaren over scheepsbouw te vergroten en ze kennis te laten maken met de praktijk op een scheepswerf.

Uitwerking Green Deal

Afgelopen juni werden de handtekeningen gezet onder de Green Deal, waarin door de overheid en de maritieme sector afspraken zijn gemaakt over verduurzaming van de sector. NMT is momenteel druk bezig om de gemaakte afspraken te concretiseren. Een zeer belangrijk punt dat momenteel wordt uitgewerkt, is de validatie van duurzame maritieme oplossingen, waarmee je als bedrijf hard kunt maken dat het door jou ontwikkelde product ook echt werkt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt hier in de komende vijf jaar jaarlijks 1 miljoen euro voor beschikbaar.

Werkbezoek ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan Damen Shiprepair

NMT heeft met enkele ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bezoek gebracht aan Damen Shiprepair Rotterdam. Doel van het bezoek was om de kennis over schepen, scheepsbouw en -onderhoud te vergroten. Deze ambtenaren zijn dagelijks bezig met regelgeving voor de sector en daarom is het van belang dat zij ook de praktijk meekrijgen. Tijdens de heetste dag van het jaar is Sander den Heijer van NMT met de ambtenaren door verschillende dokken gegaan om een toelichting te geven op de daar aanwezige schepen.

Budget voor Europees maritiem onderzoek in Horizon Europe

Sea Europe en NMT hebben een intensieve campagne gevoerd voor oprichting van een Europees maritiem partnerschap op het onderwerp Zero Emission Waterborne Transport. De bedoeling daarvan is om een versnelling te realiseren in de opbouw van kennis, ontwikkeling en toepassingen op het gebied van groene technologie, om zo de vergaande doelstellingen voor emissiereductie van de scheepvaart te behalen. De Nederlandse overheid heeft aangegeven dit initiatief te steunen.

Maritieme bedrijven worden opgeroepen om hun steun hieraan uit te spreken via een consultatie van de Europese Commissie. Klik hier voor meer informatie.

Onderhoud aan cruiseschepen

De Tweede Kamer heeft met grote meerderheid een motie van Remco Dijkstra (VVD) aangenomen, waarin minister Koolmees wordt opgeroepen om vóór 1 oktober met maatregelen te komen ten behoeve van onderhoud aan cruiseschepen in Nederland. Het overleg tussen vakbonden en werkgevers over de inzet van personeel van reders bij onderhoud heeft tot nu toe weinig opgeleverd. Het kabinet moet nu op korte termijn een knoop doorhakken om een einde te maken aan dit concurrentienadeel van Rotterdam. NMT intensiveert de komende tijd de gesprekken met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Public affairs (PA) wordt ook wel belangenbehartiging genoemd. In het geval van NMT zijn dit de belangen van de leden. Hierbij gaat het allereerst om het uitoefenen van invloed op beleid dat onze sector aangaat, zoals maritieme regelgeving en subsidieregelingen. Het omvat daarnaast het verstevigen van de positie en reputatie van onze sector. NMT onderstreept in haar contacten met de diverse stakeholders dagelijks de belangrijke (economische) bijdrage die de sector levert aan onze welvaart.