Belangrijk akkoord over Internationaal Aanbestedingsinstrument IPI

Regelmatig praten we je bij over de activiteiten van NMT op het gebied van belangenbehartiging. Deze week onder andere een kennismakingssessie met minister van Infrastructuur en Waterstaat Harbers en goed nieuws over het Internationaal Aanbestedingsinstrument IPI.

Belangrijk akkoord over Internationaal Aanbestedingsinstrument IPI

Er is een belangrijke deal gesloten over het Internationaal Aanbestedingsinstrument (IPI). NMT heeft samen met SEA Europe hard gewerkt aan een goede uitkomst hieromtrent. Wat betekent het? Indien Europese bedrijven geen toegang krijgen tot de aanbestedingsmarkt van een land buiten de EU, dan kan Europa bedrijven uit dat betreffende land ook weren uit Europese aanbestedingen. Dat is het principe van wederkerigheid. Tevens kunnen Europese aanbestedende diensten te lage aanbieders uit landen buiten de EU een prijsopslag opleggen of in het uiterste geval zelfs weren uit de EU-tender. Het betreft overheidsaanbestedingen vanaf 5 miljoen euro voor werken en diensten. Zie voor meer informatie The European Parliament press release en The Council press release.

Koersbepaling Topsector Water en Maritiem

Op 18 maart is deelgenomen aan het jaarlijkse event van de Topsector Water en Maritiem onder leiding van Thecla Bodewes. Tijdens het event is besproken op welke manier de Topsector-activiteiten gaan leiden tot concrete resultaten voor versterking van bedrijven en voor het bereiken van missiedoelen. Waar mogelijk en zinvol wordt de samenwerking tussen de deelsectoren maritiem, waterbouw en watertech versterkt. In april worden de uitkomsten uitgewerkt in een plan van aanpak.

Kennismaking met minister Harbers

NMT heeft deelgenomen aan een door VNO-NCW georganiseerde kennismakingssessie met minister van Infrastructuur en Waterstaat Harbers. De minister heeft in de sessie zijn plannen voor de komende jaren uiteengezet en ging in op diverse vragen vanuit verschillende sectoren. NMT blijft met de minister in gesprek over belangrijke thema’s die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, zoals de aanbestedingen bij de Rijksrederij en de grote verduurzamingsopgave van de maritieme sector.