Blauwdruk 2050: De maritieme sector kijkt naar de toekomst voorbij de horizon

Zo’n vierhonderd personen uit de maritieme sector verdiepten zich maandagmiddag 10 oktober 2016 in Rotterdam in de toekomst van hun sector tijdens het symposium Blauwdruk 2050, de maritieme wereld voorbij de horizon.  Dat de toekomst van ons allen op het water ligt, is klip en klaar aldus dagvoorzitter Bas Buchner (directeur MARIN en voorzitter Innovation Council Nederland Maritiem Land): “In een tijd van zeespiegelstijging en overbevolking geeft de zee ruimte en mogelijkheden, zoals drijvend wonen, voedsel verbouwen op en in het water en energie opwekken en opslaan.”

Het afgelopen jaar hebben circa zestig maritieme professionals zich in verschillende werkgroepen gebogen over de vraag: Hoe zal de maritieme wereld er in 2050 uitzien? Om die vraag te beantwoorden zijn vier verschillende toekomstscenario’s uitgewerkt. De verwachting van de werkgroepen is dat met name geopolitieke stabiliteit en energietransitie bepalende factoren zullen zijn voor de wereld in 2050.

De eerste ‘driver’ werd op het symposium toegelicht door Rob de Wijk (directeur The Hague Centre for Strategic Studies): “De mondiale instabiliteit en veranderende handelspolitiek hebben directe invloed op de scheepvaart. Belangrijke handelsroutes, zogeheten corridors, kunnen hierdoor onderdruk komen te staan met mogelijk nadelige gevolgen.” Wim Thomas (Chief Energy Advisor, Shell) besprak zijn verwachtingen voor wat betreft de energiemix in 2050: “Om te kunnen voldoen aan de energievraag en tegelijkertijd emissies terug te dringen, moeten we nog efficiënter met energie omgaan met minder CO-uitstoot.”

Daarna was het woord aan de maritieme wereld. Vertegenwoordigers van de werkgroepen bespraken hun verwachtingen. Onderwerpen die voorbij kwamen waren: schone scheepvaart, wonen en werken op het water, digitalisering en big data evenals onbemand varen: “Het onbemande schip komt er. Het is goedkoper, veiliger en een stuk schoner.” Ook het ontwerpen en bouwen van schepen zal in de toekomst anders gaan verlopen: met behulp van intelligente systemen, virtual reality en robotica. “In 2050 bouwen we zogeheten zelf-configurerende schepen die van functie kunnen veranderen.”

Het symposium werd afgesloten door een gesprek tussen de dagvoorzitter en vijf maritiemtechnische studenten, de werkenden van 2050. Aan hen werden vervolgens de eerste exemplaren van het magazine Blauwdruk 2050 uitgereikt. In dit magazine vinden de aanwezigen ruim stof om verder na de denken over de maritieme toekomst. Die is duurzaam, betrouwbaar en intelligent, aldus de dagvoorzitter.

Onderzoek, symposium en magazine werden georganiseerd ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Nationaal Instituut voor Scheepsbouw en Scheepvaart (NISS). Dit maritieme fonds stelde de middelen ter beschikking en Netherlands Maritime Technology (NMT) gaf invulling aan het geheel.

Aansluitend op het symposium werden de gasten ontvangen in het Maritiem Museum Rotterdam, waar – eveneens ter gelegenheid van het NISS-jubileum – de tentoonstelling Brainwaves werd geopend. Hier wordt aandacht besteed aan een aantal reeds gerealiseerde maritieme innovaties. De tentoonstelling werd geopend door de zeventienjarige Jorik van Nielen. Deze leerling van het Rotterdamse Rudolf Steiner College heeft eerder dit jaar een door het NISS uitgeloofde prijs gewonnen voor het beste Rotterdamse profielwerkstuk op maritiem gebied.

Additionele informatie

Het magazine kunt u hier downloaden.

Contactinformatie

Symposium: Netherlands Maritime Technology, Sanne de Vleeschhouwer
Telefoon: 088-451032, emailadres: vleeschhouwer@maritimetechnology.nl