Eind januari 2018 is de mailing over de contributieopgave verzonden. Op deze pagina zijn de meegestuurde formulieren te vinden, waarmee je de gegevens voor de contributie voor jouw bedrijf voor 2018 kunt opgeven. Het beste is echter om het formulier vanuit de toegezonden e-mailing in te vullen. Als je hem op deze pagina invult, bestaat namelijk de kans dat je een onterechte reminder vanuit onze software toegezonden krijgt.

Meer informatie

NMT lidmaatschap Scheepswerven

NMT lidmaatschap Maritieme Toeleveranciers

NMT lidmaatschap Geassocieerde Organisaties

Bij vragen kun je contact opnemen met je persoonlijke contactpersoon of Ester van Baaren, Financial Controller NMT, via finance@maritimetechnology.nl of 088 44 51 051.