Corona: IMO geeft richtlijnen voor vertraagde oplevering schepen

De IMO heeft in een circulaire aangegeven welke mogelijkheden lidstaten hebben om om te gaan met vertraagde oplevering van schepen als gevolg van de corona pandemie. Het is nu aan de lidstaten om hier in voorkomende gevallen gehoor aan te geven.

Problemen als gevolg van vertraagde oplevering kunnen zijn dat er nieuwe regelgeving van kracht wordt. Zo is specifiek per 1 juli 2020 nieuwe regelgeving van kracht met betrekking tot goal based ship construction standards voor olietanker en bulk carriers (SOLAS regulation II-1/3-10). De IMO geeft nu duidelijkheid aan de lidstaten hoe hier mee om kan worden gegaan. Deze inwerkingtreding per 1 juli van dit jaar is het meest urgent, maar hopelijk biedt dit ook houvast voor eventuele andere problemen als gevolg van de vertraging. Laat het NMT vooral tijdig weten als er soortgelijke problemen als gevolg van vertraging verwacht worden, dan ondernemen we actie.

NMT heeft dit als 1 van de 5 acute problemen aangekaart en is betrokken geweest bij het opstellen van een verzoek aan de IMO door onze Europese koepel SEA Europe. Dit verzoek is ingediend samen met de Aziatische scheepsbouwvereniging en heeft nu deze circulaire opgeleverd.

Heb je vragen of hulp nodig wat betreft corona, neem dan contact op met ons Coronateam via corona@maritimetechnology.nl of neem rechtstreeks contact opnemen met één van onze Member Advisors.