Creativiteit gezocht voor het behoud van stageplaatsen en afstudeerplekken

De Coronacrisis heeft ook gevolgen voor het opleiden van studenten, leerlingen en stagiairs. Stage-, leerwerk- en afstudeerplekken staan onder druk en door het thuis werken is het moeilijker om goede begeleiding te bieden. Gelukkig zien maritieme bedrijven de toegevoegde waarde die studenten met zich meebrengen. Help ook mee om de vakkrachten van de toekomst van een mooie plek te voorzien.

Volgend collegejaar zijn er veel studenten die willen starten met hun stage, leerwerkplek of afstudeerproject. Online begeleiding vanuit bedrijven en maatwerk van begeleiders vanuit de onderwijsinstellingen bieden veel mogelijkheden.

Kun jij iets betekenen voor studenten Maritieme Techniek in het mbo, hbo of wo?

De maritieme opleiders willen graag met jouw bedrijf in contact komen. Neem dan contact op met:

 1. MBO Maritieme Techniek
  • STC Rotterdam, Ary Rijke: a.rijke@stc-r.nl
  • ROC Friese Poort, Meinte Visser: mevisser@rocfriesepoort.nl
 2. HBO Maritieme Techniek
  • RMI Rotterdam, Willem Brandenburg: w.brandenburg@hr.nl
  • NHL Stenden, Roelof Jorritsma: roelof.jorritsma@nhlstenden.com
 3. WO Maritieme Techniek
  • TU Delft, Peter de Vos (MT): p.devos@tudelft.nl
  • TU Delft, Pim van der Male (Offshore -bottom founded): P.vanderMale@tudelft.nl
  • TU Delft, Sape Miedema (Dredging en Offshore 3ME): S.A.Miedema@tudelft.nl

Tegemoetkoming in de kosten

Bedrijven die een leerling begeleiden, kunnen gebruik maken van de subsidie praktijkleren. Dit is een tegemoetkoming in de begeleidingskosten. Voor een bbl-leelring is een maximale subsidie mogelijk van € 2.700 per bbl-leerbaan per studiejaar. Maar ook voor de begeleiding van hbo- en wo-studenten is een subsidieaanvraag mogelijk. Meer informatie vind je op de rvo.nl.

Valt jouw bedrijf onder de sector metaalbewerking, metalektro of technische installatiebranche? Dan kun je bij het desbetreffende Opleidings & Ontwikkelingsfonds (O&O) aparte subsidies aanvragen als je stage- en leerwerkplekken aanbiedt. Kijk op:
oom.nl (metaalbewerking)
ao-metalektro.nl (metalektro)
wijtechniek.nl (technische installatiebranche)