De EU-Vietnam Trade and Investment Protection Agreements

SEA Europe roept de Europese Raad, bestaande uit de regeringsleiders van de EU-landen, op om haast te maken met de goedkeuring van de EU-Vietnam Trade and Investment Protection Agreements. Nadat de Raad de verdragen heeft ondertekend, moet ook nog het Europees Parlement haar toestemming verlenen, waarna het EU-Vietnam Trade Agreement in werking zal treden. Voor het van kracht worden van het EU-Vietnam Investment Protection Agreement, is echter ook nog de toestemming van de lidstaten vereist.

NMT Brussel heeft zich samen met SEA Europe ingespannen om ook de maritieme sector te laten profiteren van een beter bedrijfsklimaat in Vietnam. Dit werk heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Zo worden met deze verdragen bestaande invoerheffingen op bepaalde typen schepen en door Europese bedrijven geëxporteerde maritieme uitrusting weggenomen. Ook openen de overeenkomsten deuren voor Europese bedrijven naar Vietnamese servicemarkten, zoals onderhoud en reparatie van schepen. Transparantie over overheidssteun en eerlijke concurrentie tussen buitenlandse bedrijven en Vietnamese state-owned enterprises zijn andere hoofdpunten in de overeenkomst. Daarnaast worden investeringsrestricties voor buitenlandse bedrijven weggenomen.

Om alle voordelen van de handelsverdragen inzichtelijk te maken, heeft het NMT Brussels Office een notitie geschreven waarin de relevante onderwerpen uit het verdrag op een rij zijn gezet. Hier lees je meer over deze notitie en hier vind je het volledige persbericht van SEA Europe. Bij vragen over de notitie of het persbericht kun je terecht bij Harriët Slager slager@maritimetechnology.nl.