Delegatie Europese Commissie bezoekt Nederlandse scheepsbouwsector

Op het gebied van belangenbehartiging is NMT in de afgelopen weken zeer actief geweest op internationale dossiers. Het hoogtepunt was het werkbezoek van woensdag 26 juni j.l. van een delegatie van de Europese Commissie die zich bezighoudt met industriebeleid en beleid voor onderzoek en innovatie. Doel van het werkbezoek was om de Commissie een beter beeld te geven van de uitdagingen waar onze sector voor staat.

Daarom hebben wij, samen met SEA-Europe, Royal IHC, Pon Power en Damen, het belang van een sectorspecifieke industriestrategie voor onze sector benadrukt. Een dergelijke strategie biedt handvatten om oneerlijke concurrentie tegen te gaan en een internationaal gelijk speelveld voor onder andere onze leden te creëren. Ook hebben wij gepleit voor voldoende financiering vanuit het Europese innovatiefonds Horizon Europe (2021-2027), de opvolger van Horizon 2020.

Bespreking China-notitie kabinet

NMT is aanwezig geweest bij de bespreking van de China-notitie van het kabinet bij VNO-NCW in Den Haag. Hier werd met verschillende ministeries (onder andere BuZa, EZK en I&W) en verscheidene sectoren gesproken over de deze notitie. De meeting was een goede gelegenheid om de zorgen van onze industrie onder de aandacht te brengen. Ook is afgesproken om verder in gesprek te gaan over de uitdagingen van de maritiem-technologische sector en de voorstelde maatregelen.

Hervorming van de WTO

Momenteel wordt onderhandeld over de hervorming van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). NMT ziet dit als een kans, omdat de huidige regels niet goed werken voor onze sector. Daardoor zijn we op het moment niet beschermd tegen oneerlijke handelspraktijken. NMT levert input aan bij de overheid, zodat onze sectorspecifieke problemen worden meegenomen in de onderhandelingen.

Mutual Recognition of class certificates

NMT is naar een bijeenkomst van de werkgroep SEA Class geweest in Brussel, waar voor het dossier “Mutual Recognition of class certificates” gezamenlijk de feedback is voorbereid op het nieuwe Product Evaluation Process van de EU RO MR groep. De feedback is erop gericht om meer componenten en materialen in aanmerking te laten komen voor een Mutual Recognition certificaat dan nu het geval is. Dit moet leiden tot kostenbesparing voor de maritiem-technologische industrie.

Public affairs (PA) wordt ook wel belangenbehartiging genoemd. In het geval van NMT zijn dit de belangen van de leden. Hierbij gaat het allereerst om het uitoefenen van invloed op beleid dat onze sector aangaat, zoals maritieme regelgeving en subsidieregelingen. Het omvat daarnaast het verstevigen van de positie en reputatie van onze sector. NMT onderstreept in haar contacten met de diverse stakeholders dagelijks de belangrijke (economische) bijdrage die de sector levert aan onze welvaart.