Delegatie SEA Europe spreekt EU-vertegenwoordigers over uitdagingen maritiem-technologische sector

Op 22 januari 2019 ontmoette een delegatie van SEA Europe hoge vertegenwoordigers van verschillende EU-lidstaten in Brussel. Netherlands Maritime Technology (NMT) werd vertegenwoordigd door directeur Roel de Graaf, namens Royal IHC was CEO Dave Vander Heyde present en ook sloot Kees-Jan Mes aan, directeur van Pon Power en Vice-Chair van SEA Europe.

Meer informatie

De delegatie informeerde de vertegenwoordigers van de lidstaten, inclusief de Roemeense voorzitter en de Europese Commissie, over de kansen, uitdagingen en bedreigingen van de industrie. Ook werd een oproep gedaan voor specifiek maritiem industriebeleid om de problemen van onze sector aan te pakken. De SEA Europe-afvaardiging stelde dat de Europese maritiem-technologische sector, met haar grote innovatiekracht, kan bijdragen aan digitalisering en automatisering én het groener en veiliger maken van de Europese en internationale scheepvaart.

Tegelijkertijd hebben Europese werven en toeleveranciers in toenemende mate last van oneerlijke handelspraktijken en staatssteun uit Azië, en dan met name uit China. Onze sector kan in zwaar weer raken als de EU niet snel actie onderneemt tegen China’s pogingen om via een staatsgeleide industriële politiek (Made in China 2025) marktleider te worden in de scheepsbouwsector. De komende jaren zijn cruciaal voor de overlevingskansen van de Europese maritieme industrie. Als de EU nu de kans laat schieten om haar maritieme maakindustrie te ondersteunen, zal dit leiden tot een significante vermindering van de werkgelegenheid en op de lange termijn misschien zelfs tot het verdwijnen van de sector.

De Nederlandse directeur Maritieme Zaken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Brigit Gijsbers, hoorde het verhaal geïnteresseerd aan en wil graag met NMT verder praten om op nationaal niveau gezamenlijk vervolgstappen te plannen.

Hier lees je het volledige persbericht van SEA Europe.