Denk mee over dataficering en AI in het maritieme domein tijdens webinar op 28 september

Op maandag 28 september 2020 vindt van 14.30 tot 16.00 uur de online kick-off plaats van de werkgroep Haven en Maritiem van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), gecoördineerd door Ilyaz Nasrullah, kwartiermaker Haven en Maritiem bij de NL AIC.

De haven-maritieme sector in Nederland is mondiaal concurrerend en een belangrijke aanjager van de Nederlandse economie.  Het is daarom belangrijk dat de sector autonoom in staat is de sleuteltechnologie AI toe te passen en de benodigde kennis en kunde op dit gebied verder ontwikkelt. De werkgroep heeft de ambitie in de komende vijf jaar de ontwikkeling van dataficering en AI in het haven-maritieme domein een stevige impuls te geven. Onder meer door goede contacten te onderhouden met de sector, een visie en strategie voor gezamenlijke uitdagingen te ontwikkelen, en kansrijke proposities te ondersteunen. In de afgelopen maanden hebben de Gemeente Rotterdam, InnovationQuarter, Netherlands Maritime Technology (NMT), TU Delft en het Havenbedrijf Rotterdam hiermee een start gemaakt. Zij willen met de deelnemers aan de NL AIC de komende periode volgende stappen gaan zetten. Deze onderwerpen komen tijdens de online kick-off aan bod:

  • Op welke gebieden beoogt de werkgroep een rol te spelen voor de sector?
  • Het strategisch kader en voorbeelden van initiatieven die de werkgroep wil stimuleren.
  • Welke rol kunnen deelnemers spelen?

Ben je al deelnemer van de Nederlandse AI Coalitie? Wees welkom om aan te sluiten. Nog geen deelnemer, maar wel benieuwd? De eerste sessie is vrij toegankelijk. Het webinar wordt gehost door ECP.

Geïnteresseerd in dit thema? Word deelnemer van de NL AIC en profiteer van de kennis en het netwerk rondom Haven en Maritiem en andere relevante AI-thema’s. Voor meer informatie over de werkgroep kun je deze pagina raadplegen.