Digitale Marktdag over vernieuwing vloot Rijkswaterstaat op 17 december a.s.

Rijkswaterstaat werkt aan de vernieuwing, verjonging en verduurzaming van haar vloot. Om goed invulling te kunnen blijven geven aan de taakuitvoering is de Strategie Vlootontwikkeling en wordt een Vlootprogramma en een Inkoopstrategie voor de vervanging van schepen en een Inkoopstrategie voor het onderhoud van schepen ontwikkeld en opgesteld. Rijkswaterstaat vindt het belangrijk om de markt te betrekken bij deze ontwikkelingen, omdat zij zich ervan bewust zijn dat we elkaar nodig hebben om deze opgave te realiseren. Op 2 juli 2020 heeft Rijkswaterstaat een marktconsultatie georganiseerd. Op 17 december aanstaande komt hier een vervolg op met de Digitale Marktdag.

Kennis delen: Waar staan we nu?

De omvang van de vloot bedraagt circa 100 vaartuigen met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar. De hoofdtaken van de schepen van de Rijksrederij liggen vooral op het gebied van markeren, visserijonderzoek, meten en patrouilleren. Rijkswaterstaat wil daarom in deze ontwikkelfase zoveel mogelijk kennis delen met en ophalen bij de markt, zodat dit hen kan helpen hun strategieën verder te ontwikkelen en af te ronden.

Voor wat betreft de Inkoopstrategie nieuwbouw heeft Rijkswaterstaat eerder dit jaar met een groot aantal partijen, zowel scheepswerven als ingenieurs- en ontwerpbureaus, gesprekken gevoerd om informatie op te halen. Nu nodigt Rijkswaterstaat u uit voor een marktdag waarin Rijkswaterstaat wil delen wat zij met de kennis van de markt gedaan hebben en presenteren hoever ze staan met de Inkoopstrategie nieuwbouw en de Inkoopstrategie voor het onderhoud van de vloot. Alle geïnteresseerde marktpartijen worden uitgenodigd het webinar bij te wonen.

Meer informatie & aanmelden

Kijk hier voor het aanmelden voor en volgen van het webinar.

Vragen? Neem dan contact op met Bas Korteweg via E bas.korteweg@rws.nl. Het is ook mogelijk om vragen te stellen via de berichtenmodule van TenderNed.