Actualiseer uw kennis over de maritieme digitale transformatie

Ook in de maritieme sector realiseren steeds meer mensen zich dat er een ingrijpende verandering aan zit te komen; vergaande digitalisering. Kom naar de NMT Netwerkbijeenkomst op 18 mei 2017 in Dordrecht en u wordt door K.D. Adamson (CEO van Futurenautics Group) helemaal bijgepraat over de in rap tempo verlopende ontwikkelingen. Meld u snel aan!

Meer informatie

De opkomst van de DX – oftewel digitale – economie wordt gedreven door een combinatie van wereldwijde megatrends, opkomende technologieën, nieuwe generaties en exponentieel groeiende rekenkracht van computers. In de vierde industriële revolutie – Industrie 4.0 – is te zien dat bedrijven hun activiteiten integreren in een naadloze, wereldwijd opererend geheel waarin de fysieke en digitale wereld fuseert. Het resultaat is een nieuw paradigma, die de scheepvaart en de maritieme maakindustrie fundamenteel zal veranderen.

Te vaak wordt digitalisering gezien als een technologiegolf, die een bedreiging vormt. Maar wat nodig is, is een veel bredere kijk op deze paradigmaverschuiving. Bedrijven moeten het zien als kans in een veranderende markt, als mogelijkheid voor geheel nieuwe vormen van waardecreatie. Dan openen vele deuren.

Gebaseerd op de nieuwe ‘Seaconomics’, over de impact van autonomie, het belang van samenwerking, innovatie, cyberveiligheid en slimme regelgeving, biedt K.D. Adamson de NMT-leden en genodigden op 18 mei 2017 een visionair perspectief op de toekomst van de maritieme sector en hoe daar als individuen en leiders succesvol mee om te gaan. Maak gebruik van deze gelegenheid om uw kennis over de digitale transformatie in de maritieme sector te actualiseren.

Klik hier voor meer informatie over K.D. Adamson