Discussieer mee over de update van de in- en verkoopvoorwaarden

In de hoog competitieve wereld van de maritieme techniek is een sluitend juridisch kader voor jouw contracten onontbeerlijk. Leden van NMT kunnen gebruikmaken van de in- en verkoopvoorwaarden, die een update hebben ondergaan. Op 22 november 2018 tijdens de Netwerkbijeenkomst in Nieuwegein worden de wijzigingen besproken en volgt er discussie waarna de voorwaarden definitief gemaakt worden.

Meer informatie

Wat is er precies gewijzigd? Op deze pagina zijn de documenten met doorgevoerde wijzigingen in te zien. Het staat ieder NMT-lid vrij om deze concepten, al dan niet via de afdeling legal, door te nemen en met vragen, opmerkingen of suggesties voor verbeteringen op deze concepten te komen. Kom hiervoor naar de deelsessie over de in- en verkoopvoorwaarden tijdens de NMT Netwerkbijeenkomst op 22 november 2018 in Nieuwegein.

NMT-voorzitter Bas Ort en mogelijk één van zijn collega’s van Zwartbol Advocaten praten je volledig bij tijdens twee sessies: één speciaal voor de scheepswerven (VNSI-voorwaarden) en één speciaal voor de maritieme toeleveranciers (HME-voorwaarden). Er is ruim de gelegenheid om vragen te stellen en te discussiëren. Vervolgens ontstaat een samen met de leden afgerond geheel. Na de bijeenkomsten worden deze concepten – al dan niet met nog wijzigingen voortgekomen uit de sessies – definitief gemaakt en worden deze op de site van NMT geplaatst.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden