Duurzame maritieme oplossingen gezocht

Onbekend maakt onbemind, dus Netherlands Maritime Technology (NMT) verzamelt duurzame maritieme oplossingen om het imago van de maritieme sector te vergroenen. De oplossingen worden gebruikt ter profilering aan de media, de overheid en de nationale en internationale maritieme sector. Uw bedrijf ontbreekt toch niet in dit overzicht?

Dit jaar staat bij NMT het thema ‘Duurzaamheid’ centraal. De scheepvaart heeft helaas nog geen groen imago, terwijl de Nederlandse maritieme technologie juist beschikt over een heel groot aantal duurzame producten en diensten om al de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

De Dag van de Duurzaamheid is hét ideale moment geweest om te laten zien dat de Nederlandse maritiem-technologische sector met haar 178 duurzame maritieme oplossingen duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Emissiereductie, brandstofbesparing, recycling en robotisering zijn bijvoorbeeld interessante onderwerpen om mee naar buiten te treden. Tevens speelt maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijke rol.

Aanmelden

Aanmelden blijft continue mogelijk. Deelname is heel eenvoudig en kost slechts enkele minuten. Hiervoor vult u op www.sustainable-maritime-solutions.nl onder ‘Join’ het Engelstalige formulier uw bedrijfsgegevens in, selecteert u de gewenste categorie, geeft u een korte omschrijving van de duurzame oplossing en voegt u enkele bijlagen toe (bijvoorbeeld een datasheet, foto of video). Als alle informatie voldoende duidelijk is, wordt uw oplossing gepubliceerd op www.sustainable-maritime-solutions.nl.

Website vol duurzame maritieme oplossingen

Het overzicht op www.sustainable-maritime-solutions.nl is al een belangrijke informatiebron voor de gehele branche in binnen- en buitenland, de media en de politiek. Op dit moment zijn er al over de 175 oplossingen ingediend. Ook na de Dag van de Duurzaamheid blijft de site bestaan en zal NMT de informatie voor verschillende doeleinden gebruiken (denk bijvoorbeeld aan exposure in Holland Paviljoens en in diverse online en offline communicatie-uitingen).