Eerste reeks proeven met autonoom varend schip op de Noordzee

Op 19 en 20 maart vond een unieke reeks proeven plaats met autonome operaties op de Noordzee, ongeveer 5 zeemijl vanaf de kust bij Den Helder. De SeaZip 3, een Damen Fast Crew Supplier 2610 ‘Twin Axe’ (Bureau Veritas klasse, Nederlandse vlag) van SeaZip Offshore Services, werd uitgerust met intelligente aansturing waarmee aanvaringen voorkomen worden en nam deel aan verschillende runs van nautische scenario’s om de interactie van het schip met ander scheepvaartverkeer te beoordelen.

De proeven maken deel uit van het Joint Industry Project Autonomous Shipping, een twee jaar durend onderzoeks- en innovatieproject over autonome operaties van zeeschepen dat startte in 2017. “We zijn er trots op dat ons consortium van zeventien partners de eerste autonome operaties met zeegaande schepen op de Noordzee ooit heeft uitgevoerd”, zegt Marnix Krikke, Innovation Director bij brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) en projectleider van het Joint Industry Project: “In totaal werden elf scenario’s uitgevoerd waarin de SeaZip 3 interactie had met twee andere schepen. Dit waren de ‘Octans’ een opleidingsvaartuig van het Maritiem Instituut Willem Barentsz en de ‘Guardian’, een Emergency Towing Vessel aangestuurd door de Nederlandse Kustwacht. Deze scenario’s zijn het resultaat van onderzoek van de kennisinstellingen TU Delft, MARIN en TNO. Ze werden eerst getest in het MARIN-simulatiecentrum in Wageningen en vorige week dus op de Noordzee.”

Door de scenario’s te testen demonstreerden de betrokken partners hoe het beslissingsproces werkt van een autonoom systeem dat veilig vaart en tijdig uitwijkt voor andere scheepvaart. Het autonome systeem van Robosys Automation was gekoppeld aan het besturingssysteem van de SeaZip 3 en voerde de manoeuvres op een veilige wijze uit. De partners concludeerden dat doorontwikkeling van autonome systemen nodig is om op efficiënte wijze te reageren op complexe situaties in het scheepvaartverkeer.

Roadmap autonome zeescheepvaart

De demonstratie levert input voor een roadmap naar autonome zeescheepvaart, dankzij de inzichten in staat van de huidige technologie, te nemen obstakels en het potentieel van technologie. De Roadmap geeft richting aan ontwikkeling binnen de maritieme industrie, de kennisinstellingen, de universiteiten en de overheden. Daarnaast geeft deze inzichten op het gebied van regelgeving en aspecten zoals risicobeheer. “De impact en de mogelijkheid van ontwikkelingen op het vlak van autonomie in de scheepvaart zijn enorm groot. Als SeaZip Offshore Service zijn wij continue bezig met innovatie en er daarom ook erg trots op dat ons offshore service schip SeaZip 3 het eerste schip is dat volledig autonoom een test vaart verricht op de Noordzee. Door te participeren in dit project hebben wij op diverse vlakken enorm veel kennis opgedaan wat ons nu en in de toekomst helpt om te groeien als rederij bedrijf”, aldus Mark van der Star, managing partner bij SeaZip Offshore Service.

Breed consortium

Dit Joint Industry Project is uniek omdat het gesteund wordt door een breed consortium van belanghebbenden; rederijen SeaZip Offshore Service, Fugro en het Loodswezen, scheepsbouwers Damen Shipyards en Feadship, ontwerpbureau DEKC Maritime, technologieleveranciers Bosch Rexroth, Robosys Automation, kennisinstellingen MARIN, TNO, TU Delft, klassebureau Bureau Veritas, maritieme scholen Maritiem Instituut Willem Barentsz – NHL Stenden Hogeschool, Rotterdam Mainport Institute (STC en Hogeschool Rotterdam) en projectcoördinator Nederlands Maritime Technology. De Rijksoverheid is vertegenwoordigd door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en het Ministerie van Defensie (Defensie Materieel Organisatie). Het project is deels gefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Kijk voor meer informatie over dit project op www.autonomousshipping.nl.