Maritieme Hackathon: voor vernieuwers in de zeescheepvaart en scheepsbouw

Technologische ontwikkelingen en innovaties volgen elkaar in een steeds sneller tempo op. Als je de wereld vanaf een afstandje bekijkt dan moet je constateren dat het fundament onder onze samenleving, dat is gelegd na de industriële revolutie, aan verandering toe is. Technologie is niet meer weg te denken en bedrijven die doelbewust bezig zijn met het onderzoeken en implementeren van nieuwe technologieën zijn tegenwoordig heel succesvol.

Om young professionals uit de maritieme sector op een andere manier te laten werken aan de uitdagingen waar maritieme werkgevers voor staan, organiseert NMT, in samenwerking met de KVNR en met expertise van de Hackathon Factory, op vrijdag 9 en zaterdag 10 november 2018 een hackathon. Dit is dé hackathon voor vernieuwers in de zeescheepvaart en scheepsbouw.

Klik hier voor meer informatie