Engelstalige versie van het magazine ‘Blauwdruk 2050’ nu beschikbaar

Op 10 oktober 2016 is het magazine ‘Blauwdruk 2050, de maritieme wereld voorbij de horizon’ gepubliceerd. In dit magazine, dat is uitgegeven in het kader van het honderdjarig jubileum van het NISS, is met medewerking van een aantal professionals uit de sector een toekomstperspectief voor de maritieme sector in 2050 geschetst. Deze visie wordt tevens gebruikt bij het vernieuwen van de maritieme kennis en innovatie agenda van Topsector Water.

De maritieme sector is bij uitstek een internationale sector en al snel bleek er bij de internationale contacten van de betrokkenen interesse voor een integrale vertaling van het magazine in de Engelse taal. De Innovation Council van Nederland Maritiem Land herkende deze interesse en vind het belangrijk dat internationale contacten van bedrijven, kennisinstellingen en de overheid kennis kunnen maken met de Nederlandse visie op de maritieme wereld in 2050.

Het magazine ‘Blueprint 2050, the maritime world beyond the horizon’ is alleen digitaal beschikbaar.

  • U kunt het magazine hier downloaden
  • De Nederlandse versie kunt u hier terug vinden

Mocht u vragen hebben over de totstandkoming of een hardcopy exemplaar van de Nederlandstalige versie willen ontvangen, dan kunt u zich wenden tot Sanne de Vleeschhouwer.