EU ambtenaren bijgepraat over wereldwijd level playing field

Op 24 november organiseerde SEA Europe in samenwerking met NMT en de andere aangesloten scheepsbouwassociaties een webinar over het gebrek aan een wereldwijd level playing field. Dit webinar was speciaal georganiseerd voor ambtenaren uit EU lidstaten. De boodschap was helder: concurrentie is essentieel, maar als grote spelers zich aan geen enkele regel houden moet je op z’n minst een juridisch instrument in handen hebben om je te verdedigen.

De maritieme maakindustrie in Europa kan zich op geen enkele manier verdedigen tegen prijsdumping vanuit Aziatische landen (met name China), omdat bestaande anti-dumping regels op WTO , OESO en EU niveau in de praktijk niet werken voor onze sector. Dit komt onder andere omdat schepen niet geïmporteerd worden en geen douane passeren, zoals voor andere goederen wel het geval is. Indien we dit probleem op EU-niveau willen oplossen, is steun van EU-lidstaten essentieel.

De opkomst was groot. Zo’n 45 ambtenaren uit 11 lidstaten namen deel. Vanuit NL waren er een 7-tal ambtenaren aanwezig van de ministeries van EZK, I&W en BUZA. NMT presenteerde vertelde over de concurrentieproblemen waar de Nederlandse sector tegenaan loopt. Dit webinar is een belangrijke mijlpaal in onze strijd voor sectorspecifieke Europese regels voor het behoud en versterking van onze mooie sector.