Europees innovatieproject RAMSSES over toepassing FRP van start gegaan

In juni 2017 is het Europese innovatieproject RAMSSES, afkorting voor Realisation and Demonstration of Advanced Material Solutions for Sustainable and Efficient Ships, van start gegaan. Dit project wil de toepassing van innovatieve materialen in schepen, voornamelijk gericht op toepassing van Fibre Reinforced Plastic (FRP) composietmaterialen, bevorderen.

Meer informatie

De toepassing van FRP in schepen biedt potentieel veel voordelen; schepen kunnen lichter worden met minder brandstof verbruik tot
gevolg composiet roest niet waardoor aanzienlijk minder onderhoud nodig zal zijn. Daarnaast biedt de toepassing van dit materiaal nieuwe ontwerpmogelijkheden in vormgeving en bijvoorbeeld het integreren van sensors in de materialen. Toch worden momenteel voornamelijk plezierjachten, zeiljachten, waterbussen en snelle schepen < 50 m gemaakt van composiet in plaats van staal. Voor grotere schepen blijf het gebruik van composiet vooralsnog beperkt tot onderdelen of militaire toepassingen.

Technisch gezien is het al mogelijk om grotere schepen volledig van composiet materiaal te maken, echter stelt SOLAS dat schepen van staal of een equivalent materiaal dienen te worden gemaakt, waardoor voor elke toepassing opnieuw aangetoond zal moeten worden dat deze equivalent veilig is. Het grootste aandachtspunt hierbij is de brandveiligheid.

Consortium

Het consortium bestaat uit 36 projectpartners uit 12 Europese landen, waarvan 6 uit Nederland (Damen Gorinchem, Damen Schelde Naval Shipbuilding, Infracore Company, Airborne, TNO en NMT). Het is 1 juni 2017 gestart en heeft een looptijd van 4 jaar. Het projectbudget is 13,5 miljoen euro, waarvan 10,8 miljoen euro EU bijdrage uit het EU Horizon 2020 programma.

Lees hier meer over de doelen van het RAMSSES-project, het belang van deze doelen voor de sector en de rol van NMT hierbij.