Europese Commissie bezoekt Nederlandse maritiem-technologische sector

Op donderdag 19 juli bezocht een delegatie van de Europese Commissie (DG RTD en DG GROW) de Nederlandse maritiem-technologische sector. De sector liet tijdens het bezoek het belang van onderzoek, ontwikkeling en innovatie zien voor zijn wereldwijde concurrentievermogen. Verder onderstreepte de sector het belang van financiële steun via het Horizon 2020 programma van de EU. Het bezoek werd georganiseerd door de brancheorganisatie van de Nederlandse maritiem-technologische sector Netherlands Maritime Technology, het Waterborne Technology Platform en SEA Europe.

De EC-delegatie begon de dag met een bezoek aan de door Damen Shipyards gebouwde Reverse Stern Drive Tug 2513, waar zij werden verwelkomd door Damen CEO Rene Berkvens. De RSD Tug vormt een essentieel onderdeel van het H2020 transportproject LeanShips, dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling van efficiëntere en schonere schepen. Daarna zette de EC-delegatie haar bezoek voort bij het hoofdkwartier van Damen Shipyards te Gorinchem. Hier werden zij geïnformeerd over het H2020 transportproject RAMSSES dat onderzoek doet naar oplossingen met geavanceerde materialen (advanced material solutions) en het VAMOS-project in het kader van Blue Growth, dat een werkbaar en milieuvriendelijk alternatief voor de huidige mijnbouw ontwikkelt. Henk Prins, de R&D Manager van Marin en tevens voorzitter van het Waterborne Maritime Technology Platform, hield een presentatie over samenwerking op het gebied van R&D in het Nederlandse maritieme cluster en het belang hiervan voor Waterborne. Na een rondleiding op de ‘Game Changer’, een ondersteuningsschip van Damen voor een expeditie-superjacht, bezocht de delegatie Royal IHC te Kinderdijk. Hier werden zij ontvangen door Ubald Nienhuis, de Executive Director Shipbuilding van Royal IHC. Bij Royal IHC werden de vertegenwoordigers van de EC voorgelicht over H2020 transportproject NOVIMAR, de “vessel train” en het Blue Nodules project, een project dat een sterk geautomatiseerd en zeer duurzaam diepzeemijnbouwsysteem ontwikkelt. Maritieme toeleverancier Pon Power benadrukte het belang van maritieme toeleveranciers voor het vinden van innovatieve oplossingen voor de huidige maatschappelijke uitdagingen van de EU.

Roel de Graaf, Managing Director van Netherlands Maritime Technology, zei in dit kader het volgende: “Dankzij innovatie zijn wij als sector in staat ons hoofd boven water te houden. Onze leden ontwikkelen technologieën die essentieel zijn voor het verwezenlijken van de maatschappelijke agenda van de EU. Wij zijn dagelijks op zoek naar schonere, veiligere, duurzamere en efficiëntere schepen voor maritiem transport, binnenvaart en de Blue Economy. De onderzoeks- en innovatiegelden van de EU stellen de Europese en Nederlandse maritiem-technologische sector in staat om aan de ambitieuze doelstellingen van de EC te voldoen. Daarnaast helpt deze financiële steun ons om internationale klimaatdoelstellingen te halen, zoals bijvoorbeeld de afspraak in IMO-verband om voor 2050 de uitstoot van broeikasgassen door de scheepvaart met tenminste 50% te verminderen.

Jean-Francois Aguinaga, diensthoofd van de afdeling Surface Transport van DG RTD, zei het volgende: “De Nederlandse maritieme industrie is een schoolvoorbeeld van hoe onderzoek en innovatie kunnen bijdragen aan een wereldwijd concurrentievoordeel voor Europese hoogwaardige technologie. Nu is het belangrijker dan ooit om te investeren in onderzoek en innovatie. Wereldwijd worden onze concurrenten namelijk steeds innovatiever. Verder kunnen nieuwe technologieën helpen de koolstofuitstoot voor 2050 met 50% terug te dringen.Zo’n integrale aanpak waarbij diverse belanghebbenden samenwerken, vormt een belangrijke vernieuwing van Horizon Europe, het onderzoeksprogramma ter waarde van 100 miljard euro dat Horizon 2020 dient op te volgen. Horizon Europe zal de huidige uitdagingen van de transportsector aanpakken, waaronder transport via water, door middel van een integrale aanpak waarbij aandacht wordt besteed aan mobiliteit, klimaat en energie. Deze integrale aanpak zal bijdragen aan de vorming van nieuwe samenwerkingsverbanden die van essentieel belang zijn voor de scheepvaartsector. Om een voorbeeld te geven: de energie-vereisten voor schepen vertonen overeenkomsten met de energie-vereisten voor op het land gelegen energie installaties. Ik weet dat de Europese maritieme sector en de waterborne community een heldere toekomstvisie hebben die zij graag met de buitenwereld delen. Hier sta ik volledig achter en ik ben blij met onze innige samenwerking. Laat er geen twijfel over bestaan dat het groeiende bewustzijn van de uitdagingen, de visie en de onderzoeks- en innovatiebehoeften van de waterborne sector van wezenlijk belang zijn voor publieke investeringen in deze branche.”

“Het is erg bemoedigend om te zien dat de Nederlandse maritiem-technologische sector volledig achter de beslissing staat van het Marine Environment Protection Committee van de IMO. Conform deze beslissing, die afgelopen april werd genomen, moet de scheepvaart, in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs, zijn CO2 uitstoot met tenminste 50% verminderen. We hebben een industrie die in staat is om wereldwijd te concurreren en milieuvriendelijke technologie van topkwaliteit te ontwikkelen. Klimaatakkoorden in IMO-verband zijn daarom van wezenlijk belang voor het terugdringen van koolstofuitstoot in de scheepsvaartindustrie en voor de ontwikkeling van nieuwe milieuvriendelijke en duurzame technologieën. De door Europa gesteunde R&D speelt een sleutelrol bij het behouden van deze technologische voorsprong”, aldus Christophe Tytgat, Secretaris-Generaal van SEA Europe.

Henk Prins, de voorzitter van het Europees technologie-platform Waterborne zei: “Voor Europa en haar maritiem-technologische sector is het van essentieel belang om te beschikken over een degelijk financieel instrument ter ondersteuning van onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Zo behoudt Europa haar op hoogwaardige technologie gestoelde concurrentievoordeel. Ook stelt de EU-steun de Nederlandse en Europese maritiem-technologische sector in staat om technologieën te ontwikkelen, waarmee zij op een duurzame manier kunnen profiteren van de Blue Economy. Men moet zich meer bewust worden van het belang van Europa’s waterborne sector als een op R&D gestoelde en technologisch hoogwaardige industrie”. Henk Prins sloot af met de volgende woorden: “Binnen het Europese Waterborne Technology Platform, zijn wij vastberaden om uit te dragen hoe R&D ons in staat stelt onze doelen te bereiken.”