Training Communicatie in projecten

De training ‘Communicatie in projecten’ biedt zicht op het dynamische proces van integraal samenwerken. Je krijgt handvatten aangereikt hoe je je communicatie professioneel kunt ‘managen’ en je leert hoe je kunt inspelen op verschillende perspectieven. Daarmee kun je tijd winnen en omslachtige procedures vermijden. Al met al een nuttige investering voor elke professional in een technische projectomgeving. Een goede overdracht van informatie maakt lagere faalkosten in de bouw mogelijk en goed afstemmen is noodzakelijk om efficiënt samen te werken.

 

Doel

Na afloop van de 3-daagse training (twee dagen training achtereenvolgens en een terugkomdag) ben je in staat om:

 • Resultaatgericht te communiceren
 • Informatie doelbewust af te stemmen op de denk- en werkstijl van anderen
 • Vergaderingen zo te organiseren dat ze effectief bijdragen aan de voortgang van het project
 • Strategieën op te stellen om de noodzakelijke medewerking van stakeholders te verkrijgen

Onderwerpen

In de training draait het om communicatie. Het sleutelwoord voor samenwerken zowel binnen een projectteam als ook met de rest van de organisatie en externe partners. Drie invalshoeken komen daarbij aan de orde:

 1. De operationele invalshoek
  Hierbij gaat het om vaardigheden die nodig zijn om probleemoplossend te communiceren en effectief afspraken te maken met verschillende doelgroepen, zoals directie, klant, toeleveranciers, elk met hun eigen rol en belang. Ook leer je hoe je om kunt gaan met culturele verschillen zowel op lokaal als internationaal niveau.
 2. De organisatorische invalshoek
  Hoe organiseer je passende communicatie en welke voorbereiding is daarvoor nodig? Centraal staan projectvergaderingen, toegespitst op de diverse fases in een project en afgestemd op uiteenlopende doelstellingen. Je krijgt tal van tips om uw vergadertijd zo efficiënt mogelijk te benutten.
 3. De strategische invalshoek
  Hoe krijg je alle partijen mee en hoe ga je om met tegenwerking en stagnatie? Je maakt kennis met een planmatige aanpak om medewerking te organiseren, je leert weerstand te herkennen naar diverse stadia en je krijgt handvatten aangereikt om effectief te reageren.

Theorie wordt afgewisseld met oefenmateriaal wat afgestemd is op je eigen werksituatie. Jouw leerdoelen en die van je mede-cursisten zijn steeds leidend voor de hoeveelheid tijd die aan de verschillende onderdelen besteed wordt.

Lesmateriaal

Je krijgt een syllabus waarin zowel actuele theorie over projectmanagement als de laatste ontwikkelingen in projectmanagement en multi-projectorganisaties zijn opgenomen. Tevens worden er hand-outs en recente artikelen uitgereikt.

Doelgroep

Deze training is bestemd voor projectmanagers, aspirant-projectmanagers en ook voor afdelingsmanagers, werkzaam in de maritieme industrie. Bij projectmatig werken zijn het immers niet alleen de (aspirant)projectmanagers die veel tijd (moeten) investeren in communicatie, dat geldt evenzeer voor de leidinggevenden uit de lijnorganisatie. De lijnorganisatie levert capaciteit en deskundigheid ten behoeve van projecten en ook hier is een effectieve afstemming onmisbaar.

Docent

De training wordt verzorgd door Jorien Enning – Communicatie Management. Enning heeft als trainer veel ervaring met bedrijven in de maritieme sector.

Trainingsdata

4, 5 april & 26 april 2019

Trainingsduur

De training vindt plaats op twee aaneengesloten dagen en een terugkomdag na enkele weken. De tijd in de tussenliggende periode wordt gebruikt voor het maken van praktijkgerichte opdrachten.

Trainingstijden

09.00 – 17.00 uur

Locatie

Netherlands Maritime Technology (NMT) aan de Boompjes 40 in Rotterdam. Parkeren is gratis.

Kosten

Leden NMT: €1.400,-
Niet-leden: €1.750,-

De vermelde bedragen zijn inclusief materialen, naslagteksten en lunch, exclusief BTW.

Benieuwd naar in-company mogelijkheden? Wij verzorgen graag een offerte voor je. Neem contact op met NMT via T 088 44 51 000.

Andere projectmanagement trainingen

Naast de training ‘Communicatie in projecten’ hebben we nog andere trainingen passende in de categorie projectmanagement.

Maritiem projectmanagement
3, 4 oktober & 1 november 2019

Risicomanagement in projecten
7 & 8 februari 2019

Internationaal contracteren en contactmanagement
7 & 8 maart 2019

Meer informatie & aanmelden

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Laura Brouwer, Event Manager bij NMT via T 088 44 51 014 of E academy@maritimetechnology.nl.