Dit evenement is geweest Bekijk komende evenementen
Voltooid, rechts vindt u enkele alternatieven

Human Capital Themabijeenkomst 2018 ‘Wat managet de HR-professional?’ (Members Only)

Op donderdag 15 november a.s. vindt alweer de 4e Human Capital Themabijeenkomst plaats rondom het thema ‘Wat managet de HR-professional?’. Dit evenement wordt jou als lid van Netherlands Maritime Technology (NMT), net als vorige edities, in nauwe samenwerking met A+O Metalektro aangeboden. Meld je nu aan!

Over het thema

Goed werkgeverschap is een steeds terugkerend thema in de maritieme sector, met name ook voor HR-professionals. Want waar komt goed werkgeverschap nu in de praktijk op neer en hoe gedraag je je dan als goed werkgever? Op een werkgever rusten zowel wettelijke als uit een arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Daarnaast is het de werkgever die de arbeidsorganisatie bepaalt en in stand houdt. Daarin heb je als werkgever natuurlijk een bepaalde beleidsvrijheid maar moet je tegelijkertijd ook rekening houden met de belangen van werknemers. Goed werkgeverschap omvat dus zeker een arbeidsrechtelijk kader, waar we tijdens deze themabijeenkomst bij stil zullen staan.

Goed werkgeverschap omvat ook goed leiderschap. Wat is goed leiderschap en welke rol bekleedt de HR-professional hierin?

Strategische personeelsplanning dwingt bedrijven en HR-professionals om meer en meer te sturen op wat nu én op de middellange termijn nodig is qua personeel; het zogenaamde resource planning. Wat voor personeel heb ik nodig voor de klus? Niet wat is er beschikbaar binnen de organisatie. Maar ook van wie moet ik afscheid gaan nemen? Dit stelt andere eisen aan de bedrijfscultuur aan en vraagt andere competenties van leidinggevenden.

De huidige operationele leidinggevende is niet altijd meer goed in staat om de visie van de organisatie te vertalen met een doorkijk naar toekomstige ontwikkelingen. Evenmin is het logisch dat een goede manager altijd uit de eigen organisatie komt. Een goed werkgever / manager heeft een beeld bij de processen die gaande zijn in de organisatie, biedt een antwoord op de organisatievraag en biedt ruimte voor ontwikkeling qua ideeën en tijd. De ‘Manager van de Toekomst’ is feitelijk meer een HR Manager dan in het verleden. Daarmee raak je de kern van de discussie en het thema van deze middag: ‘Wat managed de HR-professional?’.

Programma

Ook dit jaar bieden we je weer een gevarieerd en boeiend programma met als rode draad ‘voor, door en met onze leden’. Leer van elkaar, deel kennis, breid je netwerk uit. We gaan met elkaar in debat op basis van stellingen rondom het thema ‘Goed werkgeverschap en de rol van de HR-professional’, maar ook in kleinere groepen binnen drie workshops geleid door leden.

Donderdag 15 november 2018 – ‘Wat managet de HR-professional?’

 

Va. 13.00 uur Inlooplunch en registratie
14.00 uur Opening door Peter Wemmers (Voorzitter van de Werkgroep NMT HC Themabijeenkomst 2018)
14.05 uur Debat Goed werkgeverschap o.l.v. dagvoorzitter Bas Ort
14.25 uur Korte pauze
14.30 uur Workshopronde I
15.25 uur Korte pauze
15.40 uur Workshopronde II
16.35 uur Korte pauze
16.40 uur Plenaire samenvatting o.l.v. dagvoorzitter Bas Ort 
17.00 uur Netwerkborrel
18.00 uur Einde netwerkbijeenkomst 

Aanbod workshops

Binnen het programma zijn twee sessies met parallel geplande workshops voorzien. Je kunt dus twee van de drie workshops volgen. Bij aanmelding kun je de workshops van je voorkeur aangeven.

Workshop 1: ‘Goed werkgeverschap vanuit een arbeidsrechtelijk kader’

Kneppelhout & Korthals Advocaten, Arnold Birkhoff, neemt je in deze workshop mee in de wereld van het goed werkgeverschap volgens het boekje. Dit is een steeds terugkerend thema in de maritieme sector en met name voor HR-professionals. Wat is een goede werkgever in de zin van het arbeidsrecht? En is dat nog wel van deze tijd? In een veranderende wereld, waar gezagsverhoudingen verwateren en het begrip werknemer wellicht straks niet eens meer bestaat, is de werkgever van toen nog wel een goed werkgever?

Als advocaat is Arnold vooral werkzaam in het collectieve arbeidsrecht, waar hij talloze organisaties heeft bijgestaan in grote verander trajecten als harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en reorganisaties. Een ander aandachtsgebied waar Arnold zich veel in zijn praktijk mee bezighoudt is het medezeggenschapsrecht, waarbij hij optreedt namens diverse centrale ondernemingsraden bij grote ondernemingen maar hij ook regelmatig bestuurders in dergelijke trajecten begeleidt. Arnold garandeert een levendig betoog en zal met passie over goed werkgeverschap vanuit een arbeidsrechtelijk kader met u van gedachten wisselen. Goed werkgeverschap is tenslotte een belangrijke basis voor loyale medewerkers en misschien wel een belangrijke manier om onderscheidend te zijn ten opzichte van andere werkgevers in de steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

Workshop 2: ‘Leiderschap – de nieuwe manager’

Goed werkgeverschap omvat ook goed leiderschap. Maar wat is dan goed leiderschap en welke rol bekleedt de HR-professional hierin? Strategische personeelsplanning dwingt bedrijven en HR-professionals om meer en meer te sturen op wat nu, op de middellange én op lange termijn nodig is qua personeel, de zogenaamde resource planning. Tanja van der Pols-de Meza is sinds 2006 werkzaam bij Oceanco, eerst als Manager HR en nu als Director HR and Data Protection Officer. Ze slaat in haar huidige functie bruggen tussen haar juridische-, bedrijfskundige- en HR-achtergrond en geeft daarmee vorm aan de visie op leiderschap binnen Oceanco.

Uit strategisch oogpunt is het verstandig om de resourceplanning te koppelen aan de werfplanning. Het inzetten van capaciteit omvat namelijk meer dan de vraag: wat heb ik nodig voor de klus of  wat is er beschikbaar binnen de organisatie? Is er sprake van een onder- of overbezetting en is deze tijdelijk van aard en aldus op te lossen door een resourcepool te creëren?

Een uitkomst kan ook zijn: van wie moeten we wellicht afscheid gaan nemen? Het anticiperen op dergelijke vraagstukken stelt andere eisen aan leiderschap en competenties binnen een organisatie en brengt vaak een verandering in  bedrijfscultuur teweeg. Resourceplanning vormt samen met Werving & Selectie, Loopbaanplanning, Coaching en Competentiemanagement een belangrijke hoeksteen binnen Human Resource Management en is uit het oogpunt van ‘War of talent’ een dominant thema op de HR agenda!

De huidige operationele leidinggevende is niet altijd meer goed in staat om de visie van de organisatie te vertalen. Evenmin is het logisch dat een goede manager automatisch  vanuit de eigen organisatie ‘naar boven’ is gekomen. Een goed werkgever / manager heeft een beeld bij de processen die gaande zijn in de organisatie, biedt een antwoord op de organisatievraag en biedt ruimte voor ontwikkeling qua ideeën en tijd.

De ‘nieuwe manager’ is feitelijk meer een HR-manager dan in het verleden. Tanja neemt je graag mee in de manier waarop zij invulling geeft aan deze uitdagingen binnen Oceanco en gaat graag met je in gesprek om een antwoord te vinden op de vraag ‘Wat managed de HR-professional nu eigenlijk?

Workshop 3: ‘Integrale aanpak duurzame inzetbaarheid’

Goed werkgeverschap binnen de maritieme sector kenmerkt zich ook door een visie op èn integrale aanpak van duurzame inzetbaarheid. Royal IHC, Peter Wemmers, is Manager Learning & Development en Duurzame inzetbaarheid en 41 jaar werkzaam bij IHC in diverse functies van de werkvloer, HR tot General management. Die ruime ervaring in productie, HR en management komen samen in de aanpak van duurzame inzetbaarheid die hij momenteel ontwikkelt voor en implementeert bij Royal IHC. Wemmers verzorgt de workshop samen met Marloes Jonkman, Regiomanager A+O Metalektro.

Door snelle technologische ontwikkelingen is innovatie voor onze branche belangrijk. De concurrentie is hoog en de marges zijn klein. Het klimaat, de maatschappij, politiek en klanten zorgen voor steeds meer aandacht voor duurzaamheid en een meer circulaire bedrijfsvoering. Er zijn steeds toenemende veiligheidseisen in de gehele maritieme sector. Er is sprake van internationalisering en klanten vragen om optimale duurzame technologische oplossingen die maximale operationele waarde leveren. Dit vergt klantgerichtheid en innovatie gedrevenheid van IHC medewerkers.

Om alle uitdagingen optimaal te kunnen trotseren in een hoog concurrerende en innovatieve omgeving, is een nieuwe integrale visie op duurzame inzetbaarheid nodig.  De continue veranderingen vragen van medewerkers een hoge mate van wendbaarheid. Het vraagt ook om wijzigingen in vaardigheden, gedrag, motivatie en attitude. Waarbij veiligheid hoog in het vaandel staat binnen onze organisatie. Vitale, wendbare en bekwame werknemers zijn een voorwaarde om continuïteit, creativiteit, innovatie, betrokkenheid en klanttevredenheid tot een succes te maken.

Dit vraagt om een visie waarbij wendbaarheid, vitaliteit en bekwaamheid in samenhang ervoor zorgen dat medewerkers vanuit eigen regie zorgen dat ze vitaal en sterk genoeg zijn om huidige en toekomstige werkzaamheden te kunnen blijven verrichten.

In de workshop wordt de integrale aanpak van IHC uiteengezet waarbij het voeren van een open dialoog met medewerkers wordt aanbevolen om toekomstgericht met elkaar het gesprek aan te gaan om aangesloten te blijven bij maatschappelijke-, organisatorische-, en persoonlijke ontwikkelingen. Maar ook gaat hij in op hoe je als bedrijf medewerkers kunt faciliteren in het voeren van een eigen regie op hun loopbaan, zowel intern als extern. Peter deelt graag zijn visie op en aanpak van duurzame inzetbaarheid en gaat graag met je in gesprek over jullie aanpak van de duurzame inzetbaarheid van jullie medewerkers.

Voor wie

Deze bijeenkomst is bedoeld voor HR-professionals en is exclusief toegankelijk voor leden van NMT. De capaciteit is echter beperkt, er is ruimte voor maximaal 45 deelnemers. Deelname geschiedt op volgorde van aanmelding. Meld je tijdig aan!  

Toelichting Members Only karakter van dit evenement

In verband met de beoogde doelen van dit evenement; o.a. kennisdeling, netwerk bieden voor HR-professionals bij leden, is dit Members Only evenement specifiek bedoeld voor leden die lid zijn van Netherlands Maritime Technology als toeleverancier of scheepswerf. Wij rekenen op jouw begrip hiervoor.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 50,- excl. BTW per persoon. 

Locatie

Duurzaamheidsfabriek
Leerparkpromenade 50, Dordrecht

Meer informatie & inschrijven

Je bent van harte uitgenodigd om op 15 november de themabijeenkomst bij te wonen. Klik hier om direct aan te melden. De HC Themabijeenkomst vindt plaats in aansluiting op de Maritime Innovation Experience 2018. Het definitieve programma en de invulling van de workshops volgt zo spoedig mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Annette Opstal, Human Capital Manager bij NMT.