Projectmanagement 1
Dit evenement is geweest Bekijk komende evenementen
Voltooid, rechts vindt u enkele alternatieven

Projectmanagement module 1: Maritiem projectmanagement (VOL)

Het vereist een systematische, weldoordachte handelwijze om een project (componenten, systemen of een compleet schip) op de afgesproken tijd, binnen het afgesproken budget en volgens vooraf overeengekomen specificaties te kunnen opleveren. Projectmanagement vormt hiervoor een belangrijk hulpmiddel.

Organisator

Doel

Na afloop van de 3-daagse training bent u in staat om:

 • De systematiek van projectmanagement en de voor de scheeps- en jachtbouw belangrijke techniek Product-Based Plannen te doorgronden
 • Uit het aanbod van projectmanagement methoden de voor uw organisatie meest geschikte methode te selecteren
 • Projecten op te starten
 • Een project binnen en buiten uw organisatie beter te definiëren en af te stemmen met belanghebbenden
 • De relatie van het eigen project tot de overige projecten in de eigen organisatie en samenwerkende organisaties te doorzien

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod tijdens de training:

 • Projecttype (ontwikkelen van componenten en systemen, seriebouw en one-off’s)
 • Samenstelling van het projectteam
 • Rol en werkwijze van accountmanager en projectmanager tijdens de Project Start-Up
 • Beheersing van risico’s
 • Plan-Do-Check-Action en de autorisatie van het projectmasterplan
 • De ondersteunende rol van specificatietechnieken volgens Systems Engineering
 • De systematiek en werkwijze van Product-Based Plannen herkennen en daaraan gericht meedenken en -werken
 • Het ontwikkelen van de Product Breakdown Structure (in de lijn van PRINCE) en deze omzetten in een realistisch onderbouwd projectmasterplan
 • Projectfasering
 • Project Masterplan en de voortgangsrapportage aan de opdrachtgever
 • Commissioning en het gefaseerd opleveren van (deel)producten}
 • Voortgangsbewaking en rapportage op één A4’tje
 • Project close-down
 • Onderlinge relatie tussen toeleveranciers en werven

Naast deze onderwerpen wordt ook kort ingegaan op ondersteunende software.

Voor en door wie

De training is bedoeld voor projectmanagers, leden van een projectteam zoals inkopers en engineers, accountmanagers, afdelingshoofden en ieder ander die nauw bij het projectmanagementproces betrokken is. De training wordt door Netherlands Maritime Technology verzorgd in samenwerking met Applicon Project-Based Management, deel uitmakend van de Rosette Group. De trainer, Adri Platje, is zowel in binnen als buitenland een bekende op het gebied van maritiem projectmanagement.

Trainingsdata

16 – 17 september en 9 oktober 2014

Trainingsduur

De training vindt plaats op twee aaneengesloten dagen en een terugkomdag na enkele weken. De tijd in de tussenliggende periode wordt gebruikt voor het maken van praktijkgerichte opdrachten.

Trainingstijden

09.00 – 17.00 uur

Locatie

Willemswerf aan de Boompjes 40 in Rotterdam, Maritime by Holland zaal (15e etage) of in-house. Klik hier voor een foto impressie van de zaal. Let op: Afhankelijk van het aantal deelnemers kan de training op een andere locatie plaatsvinden.

Deelnemers

Minimaal 8, maximaal 12 personen

Kosten

Leden: € 1.275,- per module
Niet-leden: € 1.595,- per module

De vermelde bedragen zijn inclusief materialen en naslagteksten, exclusief BTW. Voor de lunch wordt gezorgd. Benieuwd naar in-house mogelijkheden? Neem hiervoor contact op met Netherlands Maritime Technology.

Aanmelden

Inschrijven is helaas niet meer mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christina Syropoulos, Professional Training Coordinator bij Netherlands Maritime Technology, via T 010 44 44 333 of E syropoulos@maritimetechnology.nl