Dit evenement is geweest Bekijk komende evenementen
Voltooid, rechts vindt u enkele alternatieven

Seminar 10-jarig bestaan Platform Schone Scheepvaart

Op woensdagmiddag 6 september 2017 viert het Platform Schone Scheepvaart haar 10-jarig bestaan in Rotterdam met een inspirerend seminar en interactieve deelsessies.

Programma

We starten de middag met een plenaire opening waarin wij u informeren over de resultaten van de afgelopen tien jaar. Daarna wordt verdieping gezocht in twee verschillende interactieve deelsessies over centrale thema’s:

(a) Alternatieve brandstoffen en emissies

(b) Financiering van duurzame zeescheepvaart   

In de deelsessies delen experts hun kennis en blikken we vooruit. Het interactieve seminar wordt afgesloten door een key-note speaker die u meeneemt naar de aankomende tien jaar, daarna vindt een feestelijke borrel plaats om te proosten op het 10-jarig jubileum!

Klik hier voor het volledige programma incl. toelichting op de deelsessies

10-jarig bestaan

Sinds november 2007 wordt door de partners in het Platform Schone Scheepvaart samengewerkt aan kennisdeling over emissiereductie en innovaties voor een duurzame scheepvaart. Partners van het eerste uur zijn Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, MARIN, Netherlands Maritime Technology en Stichting De Noordzee. Later sloten ook TNO en het Havenbedrijf Amsterdam als partner aan. Afgelopen jaren zijn meer dan dertig seminars georganiseerd om kennis te delen over uiteenlopende onderwerpen, zoals ballastwater, SOx-, NOx- en CO2 -emissies, alternatieve brandstoffen en financiering.  

Voor wie?

Dit seminar is bedoeld voor belanghebbenden in de maritieme sector: reders, werven, toeleveranciers, verladers, maritieme en logistieke dienstverleners, kennisinstellingen, financiers, havenautoriteiten, overheden, NGO’s en andere geïnteresseerden. Voertaal is Nederlands.

Datum en tijd

Woensdagmiddag 6 september 2017, ontvangst om 13.30 uur, start programma om 14.00 uur. Feestelijke netwerkborrel van 17.30 tot 18.30 uur.

Locatie

Havenbedrijf Rotterdam – WPC
Wilhelminakade 909
3072 AP Rotterdam

Kosten

Voor leden van de bij het platform aangesloten organisaties: € 75,- p.p. Niet-leden: € 125,- p.p. Studenten betalen € 25,- p.p. Genoemde tarieven zijn excl. BTW.

Aanmelden

Meld u aan via het inschrijfformulier.

Let op: U wordt gevraagd een keuze te maken voor een specifieke deelsessie. Er geldt een maximum aantal deelnemers per deelsessie, dus wees er op tijd bij!   

Meer informatie

Voor meer informatie over dit seminar van Platform Schone Scheepvaart kunt u contact opnemen met Nick Lurkin – KVNR (lurkin@kvnr.nl) of Sander den Heijer – NMT (heijer@maritimetechnology.nl). Voor praktische vragen kunt u terecht bij Sanne de Vleeschhouwer – NMT, via T: 088 44 51 032 of E: vleeschhouwer@maritimetechnology.nl.

 

Meer informatie over het Platform Schone Scheepvaart: www.schonescheepvaart.nl