Dit evenement is geweest Bekijk komende evenementen
Voltooid, rechts vindt u enkele alternatieven

Seminar Platform Schone Scheepvaart ‘Scheepsrecycling en Inventaris van Gevaarlijke Materialen (IHM): De theorie en de praktijk’

Op woensdag 6 december 2017 vindt een seminar van het Platform Schone Scheepvaart plaats over ‘Scheepsrecycling en Inventaris van Gevaarlijke Materialen (IHM)’. Schepen moeten op een voor mens en milieu verantwoorde manier gerecycled worden. Om dat te reguleren heeft de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in 2009 het Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen aangenomen.

Organisator

Helaas is dit verdrag nog niet in werking getreden. Eind 2013 is wel de Europese scheepsrecyclingverordening EU/1257/2013 in werking getreden. De eisen in de verordening komen in grote lijnen overeen met de eisen van het verdrag. Eén van de eisen is dat schepen uitgerust moeten worden met een Inventaris van Gevaarlijke Materialen (Inventory of Hazardous Materials – IHM).

Seminar

Dit seminar belicht alle kanten van de IHM en geeft daarmee antwoord op heel veel vragen. Wat zijn de regels en hoe werkt dit nu in de praktijk? Wat betekent het voor bestaande schepen en wat vraagt dit alles van de scheepseigenaar, werf en toeleverancier? Voor scheepsrecycling geeft dit seminar de stand van zaken ten aanzien van bestaande regelgeving. Het seminar wordt afgesloten met een netwerkborrel. Hierbij is er voldoende gelegenheid om verder in gesprek te gaan met de sprekers en andere deelnemers.

Klik hier voor het voorlopige programma 

Voor wie?

Dit seminar is bedoeld voor belanghebbenden in de maritieme sector: reders, werven, toeleveranciers, verladers, kennisinstellingen, havenautoriteiten, maritieme dienstverleners, overheden, ngo’s en andere geïnteresseerden. De voertaal is Nederlands.

Datum en tijd

Woensdagmiddag 6 december 2017, ontvangst om 13.30 uur, start programma om 14.00 uur.
Om 17.15 wordt het seminar afgesloten met een netwerkborrel.

Locatie

Bouw & Infra Park
Ceintuurbaan 2
3847 LG Harderwijk

Kosten

Voor leden van de bij het platform aangesloten organisaties: € 75,- p.p. niet leden: €125,- p.p.
Studenten betalen €25,- p.p. Genoemde tarieven zijn excl. BTW.

Aanmelden

Meld u aan via het inschrijfformulier.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit seminar van Platform Schone Scheepvaart kunt u contact opnemen met Sander den Heijer, Sector Manager bij Netherlands Maritime Technology (heijer@maritimetechnology.nl) of met Niels van de Minkelis, beleidsadviseur bij de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (minkelis@kvnr.nl). Voor praktische vragen kunt u terecht bij Sanne de Vleeschhouwer van Netherlands Maritime Technology.