Dit evenement is geweest Bekijk komende evenementen
Voltooid, rechts vindt u enkele alternatieven

Seminar Platform Schone Scheepvaart ‘Samenwerking om doelstellingen klimaatakkoord zeevaart te realiseren’

Vrijdag de 13e een ongeluksdag? Dat gold niet voor de zeescheepvaart! Op vrijdag 13 april werden de lidstaten van de Internationale Maritieme Organisatie, tijdens de 72e vergadering van de milieucommissie (MEPC 72), het eens over een initiële strategie voor de reductie van broeikasgassen. Na het klimaatakkoord van Parijs is er nu dus ook een klimaatakkoord voor de zeevaart. Een resultaat waar de Nederlandse reders en Nederlandse maritieme technologie zeer tevreden over zijn.

Organisator

In het klimaatakkoord wordt ingezet op een forse reductie van CO2-uitstoot; De sector zal de uitstoot van CO2 per vervoersprestatie per schip terugdringen met tenminste gemiddeld 40% in 2030 en streven naar 70% reductie in 2050, beide ten opzichte van 2008. De absolute reductie van CO2 bedraagt minimaal 50% in 2050 (ook ten opzichte van 2008). Daarnaast wordt de Energy Efficiency Design Index (EEDI) verder aangescherpt om nieuw te bouwen schepen nog energie-efficiënter te maken.

Seminar

Het Platform Schone Scheepvaart organiseert op woensdagmiddag 23 mei 2018 het seminar ‘Samenwerking om doelstellingen klimaatakkoord zeevaart te realiseren’.

In dit seminar wordt uitgelegd hoe het klimaatakkoord in elkaar zit en welke stappen er nu worden ondernomen. Zo is afgesproken dat er in IMO-verband wordt gewerkt aan uitwerking van klimaatakkoord, waarbij technische, operationele en marktgerichte maatregelen worden overwogen. Daarnaast gaan verschillende sprekers in op de kennis en kunde die de Nederlandse maritieme sector in huis heeft om de doelstellingen te realiseren. Het stellen van ambities is immers belangrijk, maar kan alleen bereikt worden als er wordt samengewerkt aan de realisatie van deze doelstellingen.

Het seminar wordt afgesloten met een paneldiscussie en een netwerkborrel. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om verder in gesprek te gaan met de sprekers en andere deelnemers. Nick Lurkin, adviseur Klimaat en Milieu bij de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), is dagvoorzitter van het seminar.

Klik hier voor het programma 

Voor wie?

Dit seminar is bedoeld voor belanghebbenden in de maritieme sector: reders, werven, toeleveranciers, verladers, kennisinstellingen, havenautoriteiten, maritieme dienstverleners, overheden, NGO’s en andere geïnteresseerden. Voertaal is Nederlands.

Datum en tijd

Woensdagmiddag 23 mei 2018, ontvangst om 13.00 uur, start programma om 13.30 uur.
Om 17.15 uur wordt het seminar afgesloten met een netwerkborrel.

Locatie

Bouw & Infrapark
Ceintuurbaan 2
3847 LG Harderwijk

Kosten

Voor leden van de bij het platform aangesloten organisaties: € 75,- p.p. niet leden: €125,- p.p.
Studenten betalen €25,- p.p. Genoemde tarieven zijn excl. BTW.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit seminar van Platform Schone Scheepvaart kunt u contact opnemen met Nick Lurkin (KVNR) via: lurkin@kvnr.nl. Voor praktische vragen kunt u terecht bij Sanne de Vleeschhouwer van Netherlands Maritime Technology, via T: 088 44 51 1032 of E: vleeschhouwer@maritimetechnology.nl.