Dit evenement is geweest Bekijk komende evenementen
Voltooid, rechts vindt u enkele alternatieven

Training ‘Werken met vreemdelingen’

Op dit moment zijn er naar schatting een half miljoen Oost-Europeanen aan de slag in Nederland en komen er jaarlijks vele duizenden kenniswerkers en andere arbeidsmigranten naar Nederland. Om uitbuiting en illegale tewerkstelling te bestrijden wordt regelgeving aangescherpt en worden de gevolgen bij overtreding van de regels ook meer voelbaar. Netherlands Maritime Technology wil door middel van een training bedrijven ondersteunen, zodat de kans op onbedoelde overtredingen en hoge boetes af zal nemen.

Organisator

De druk op de sector zal toenemen omdat in de nieuwe Europese handhavingsrichtlijn een vergaande ‘ketenaansprakelijkheid’ voor ingehuurde uitzendkrachten en personeel van onderaannemers is opgenomen. De maritieme sector, waarin veel ketenpartners intensief samenwerken, is de afgelopen tijd geconfronteerd met een strenge handhaving van de regelgeving. Om daar goed mee om te gaan kunnen de bedrijven door gezamenlijke kennis en aan de hand van een checklist en vuistregels de meeste problemen voorkomen.

Doel

De training ‘Werken met vreemdelingen’, die Netherlands Maritime Technology in samenwerking met HISWA Vereniging, IRO en Vereniging voor Waterbouwers organiseert, zorgt voor inzicht in de regels voor arbeidsmigratie en biedt een checklist en een aantal vuistregels waarmee de meeste problemen voorkomen kunnen worden.

Onderwerpen

Tijdens het eerste deel wordt ingegaan op de theorie en het regelgevend kader met betrekking tot het werken met vreemdelingen geschetst. Welke regels zijn er en welke regels zijn voor uw organisatie van belang? Tijdens het tweede deel worden (maritieme) praktijkvoorbeelden en casussen behandeld, zodat de opgedane kennis kan worden omgezet in het oplossen van concrete problemen.

Checklist

Tijdens de training krijgt u een checklist aan de hand waarvan u de meest voorkomende problemen met het werken met vreemdelingen kunt voorkomen of in elk geval identificeren. Ziet u dan toch iets over het hoofd en volgt er alsnog een boete, dan kunt u in elk geval aantonen dat uw organisatie serieus met dit onderwerp bezig is, hetgeen tot matiging van de boetes kan leiden. De trainingen zullen rond dit document worden opgebouwd en uiteraard kunt u het document later in uw organisatie gaan gebruiken.

Voor en door wie

De training is gericht op HR-managers en directeuren, die meer kennis van de regelgeving omtrent arbeidsmigratie willen hebben. Er wordt gewerkt met maritieme cases om de training zo veel mogelijk op uw dagelijkse praktijk te laten aansluiten. De training wordt verzorgd door Bart Maes, oprichter van en partner bij Maes Staudt Advocaten te Eindhoven. Bart is gespecialiseerd op het gebied van nationaal en internationaal arbeidsrecht, en daarin begrepen grensoverschrijdende arbeidsmigratie. Hij treedt geregeld op als spreker of trainer.

Cursusdata

8 september

Cursusduur

Eén dag

Locatie

Bodewes Harlingen Shipyard

Kosten

Leden Netherlands Maritime Technology, HISWA Vereniging, IRO en Vereniging voor Waterbouwers: € 395,-

Niet-leden: € 595,-

De vermelde bedragen zijn inclusief materialen en naslagteksten, exclusief BTW.

Benieuwd naar in-house mogelijkheden? Neem hiervoor contact op met Netherlands Maritime Technology.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christina Syropoulos, Professional Training Coordinator bij Netherlands Maritime Technology, via T 088 44 51 041 of E syropoulos@maritimetechnology.nl