Herziene kwalificatiedossier Maritieme Techniek vastgesteld

Op 22 februari zijn het kwalificatiedossier Maritieme techniek (23239) en de daarbij behorende kwalificaties gepubliceerd in de Staatscourant (Wijziging van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016) na vaststelling door de Minister.

Meer informatie

De behorende kwalificaties zijn:

  • Medewerker maritieme techniek (25596)
  • Allround medewerker maritieme techniek (25597)
  • Engineer maritieme techniek (25598)

Samen met andere betrokken brancheorganisaties en onderwijsinstellingen heeft NMT hard gewerkt om dit nieuwe Kwalificatiedossier Maritieme Techniek vorm te geven. Het nieuwe kwalificatiedossier biedt een volwaardige opleiding op verschillende niveaus in het MBO en een betere aansluiting op vooropleidingen. Dit moet leiden tot een verbetering in de instroom en doorstroom van studenten en daarmee uiteindelijk het aanbod van geschikt personeel voor zowel scheepswerven als maritieme toeleveranciers.

Op dit moment wordt er door de betrokken onderwijsinstellingen (STC en ROC Friese Poort) hard gewerkt om de veranderingen in het onderwijs vorm te geven. Vanaf komend schooljaar zullen de verschillende opleidingen aangeboden worden.