Hoe NMT achter de schermen voor jou druk is met de gevolgen van de Coronamaatregelen

Regelmatig geeft NMT een update over haar public affairs-activiteiten. Dit keer een inzicht in welke zaken er achter de schermen allemaal spelen als het om Corona gaat.

Meer informatie

Als gevolg van de Corona uitbraak zijn casco’s van binnenvaartschepen die in het buitenland worden gebouwd vertraagd waardoor de EU Stage V overgangstermijn voor de inbouw van CCR2 motoren overschreden zal worden. NMT is in samenwerking met Lloyd’s Register in gesprek met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de overgangstermijn te verlengen. Heeft u ook casco’s uit het buitenland die vertraging oplopen vanwege het Corona virus dan kunt u dit laten weten aan Nick Bakker via bakker@maritimetechnology.nl .

In de zeescheepsnieuwbouw is de verwachting dat projecten vertraging op zullen lopen. NMT is in overleg met haar Europese partners om een voorstel aan IMO te doen. Strekking van het voorstel is om schepen die vertraging oplopen en daarom bij oplevering aan nieuwe eisen zouden moeten voldoen de mogelijkheid te geven om onder de huidige regels te worden opgeleverd. Immers: de ontwerpen en alle keuringen zijn al afgerond en ook alle equipment is al besteld en vaak ook geleverd.

NMT heeft regelmatig contact met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de effecten van de Corona maatregelen op de scheepsbouw en de toelevering. Er wordt dan informatie gegeven over de laatste ontwikkelingen in de branche en wij brengen de behoeftes van de leden onder de aandacht. Aangegeven is dat het pakket generieke maatregelen van afgelopen woensdag voor de branche zeker nuttig is. Voor dit werk is het van belang dat wij goed weten wat de gevolgen en ervaringen zijn. Laat ons dit dus vooral weten.

De Europese Commissie heeft aan de lidstaten een voorstel gedaan voor een tijdelijke steunmaatregel om de verstoring van de Europese economie te beperken. Dit initiatief kent twee doelen. Allereerst om voldoende liquiditeit beschikbaar te hebben voor bedrijven om hun activiteiten voort te zetten. Daarnaast moet het voorkomen dat er verschillen zitten in de steunmaatregelen van de verschillende lidstaten en dat daarmee het gelijk speelveld binnen Europa wordt beïnvloed. Onze NMT collega’s in Brussel en SEA Europe volgen deze en andere initiatieven voor de NMT leden op de voet.

Alle voor NMT relevante debatten in de Tweede Kamer die tot 6 april stonden gepland zijn voor nu afgelast. Onder andere het Algemeen Overleg Maritiem, het Algemeen Overleg Industriebeleid en het Algemeen Overleg onderzoeksfase onderzeeboten waar NMT op 13 maart dit bericht over plaatste. De komende tijd wordt in de Tweede Kamer besproken welke debatten worden omgezet naar een schriftelijk overleg en welke debatten worden uitgesteld tot na de maatregelen. NMT houdt de ontwikkelingen in de gaten en houdt haar leden op de hoogte.

In Den Haag en Brussel zijn dus een aantal zaken tijdelijk stilgelegd of afgelast. Sommige ambtenaren zijn direct ingezet om allerhande Corona gerelateerde zaken op te pakken. Dit betekent echter niet dat er achter de schermen op de verschillende dossiers niets gebeurd. NMT is nog steeds druk bezig met onder andere het opzetten van de SDS-regeling, de uitwerking van de Green Deal met onder meer de validatieregeling en zaken rondom het gelijk speelveld. Enige verschil is dat iedereen vanuit huis werkt en er dus geen fysieke overleggen plaatsvinden.