Hoe verhoudt de Energy Efficiency Design Index (EEDI) zich tot de reductie van CO2-emissies?

Naar alle waarschijnlijkheid zal per 1 juli a.s. het Europese MRV-systeem van kracht worden. Reders met schepen van 5000 GT of meer moeten dan vanaf 2018 hun CO2-emissies monitoren, rapporteren en laten verifiëren. Dit geldt voor het transport van, naar en tussen Europese havens. Tijdens het seminar ‘Monitoren, rapporteren, verifiëren en terugdringen van CO2-emissies’ dat wordt georganiseerd door Platform Schone Scheepvaart, wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen en uitdagingen van de sector wat betreft CO2-reductie.Tijdens het seminar vertelt onder andere Jasper Faber (CE Delft) over de haalbaarheid van EEDI doelen.

Meer informatie

Seminar

Het eerste deel van het seminar zal gaan over de ontwikkelingen van MRV. Daarna wordt de visie op vergroening geschetst vanuit een verlader. Tijdens het tweede gedeelte zal verder worden ingegaan op de praktische ervaringen en technische oplossingen om CO2-uitstoot te reduceren.

Het seminar wordt afgesloten met een forumdiscussie onder leiding van de dagvoorzitter Johan de Jong, manager international relations bij MARIN. Hier krijgt u de gelegenheid om verder in discussie te gaan met de sprekers. Na afloop van het seminar is er nog gelegenheid verder na te praten en te netwerken tijdens een borrel.

Programma

Klik hier voor het programma.

Voor wie?

Dit seminar is bedoeld voor de hele maritieme sector: reders, werven, toeleveranciers, kennisinstellingen, klassenbureaus, havenautoriteiten, overheden en studenten.

Datum en tijd

Woensdag 17 juni 2015, ontvangst om 14.00 uur, start programma om 14.20 uur en om 17.30 uur vindt de netwerkborrel plaats.

Locatie

MARIN (Haagsteeg 2, 6708 PM Wageningen)

Kosten

Voor leden van de bij het platform aangesloten organisaties: € 75,- p.p. niet leden: €125,- p.p. Studenten betalen €25,- p.p.

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dan Veen, senior adviseur TNO via T 088-866 47 65 of E dan.veen@tno.nl of met Sanne de Vleeschhouwer, Innovation Manager bij Netherlands Maritime Technology (NMT), via T 088 44 51 032 of E vleeschhouwer@maritimetechnology.nl. Voor meer informatie over het Platform Schone Scheepvaart kunt u terecht op www.schonescheepvaart.nl.