IMO: behandeling ballastwater 2 jaar uitgesteld

Afgelopen week heeft de IMO besloten dat schepen 2 jaar later aan de zogeheten D2 standard moeten voldoen. Dit besluit is op de valreep van inwerkingtreding van het Ballastwaterverdrag (8 september 2017) genomen en betekent nog verder uitstel van echt effectieve behandeling van ballastwater. Voor onze sector betekent dit dat het 2 jaar langer zal duren voordat de vraag naar ballastwaterbehandelsystemen en de inbouw hiervan op gang zal komen. NMT was afgelopen week voor u bij de IMO aanwezig.

Wat is er besloten?

Afgelopen week was de bijeenkomst van het milieucomité  (MEPC71) bij de IMO (International Maritime Organization). Verschillende lidstaten en industrievertegenwoordigers proberen al langere tijd de inwerkingtreding van het Ballastwaterverdrag te vertragen. Voor de bijeenkomst van afgelopen week lagen weer diverse voorstellen voor vertraging op tafel. Uiteindelijk is er een compromis bereikt. Het verdrag zal gewoon in werking treden zoals al was bepaald (dus op 8 september 2017). Echter, de datum waarop schepen aan de lozingseisen van de D2 standaard moeten voldoen is met 2 jaar uitgesteld.

Wat houdt dit precies in?

Het Ballastwaterverdrag gaat, zoals al eerder bepaald, in per 8 september 2017. Vanaf die datum moeten schepen voldoen aan de D1 standaard. Dit houdt in dat schepen hun ballastwater gedurende de reis moeten verversen. 8 september 2019 is de datum waarna schepen die hun IOPP certificaat vernieuwen moeten voldoen aan de D2 standaard. (Deze datum is dus gewijzigd, dit was eerder 8 september 2017!) De D2 standaard stelt lozingseisen aan het ballastwater dat wordt ontballast. Om aan deze eisen te kunnen voldoen moet ballastwater aan boord worden behandeld of moet het worden afgegeven in de haven. Veel schepen zullen dus een ballastwaterbehandelsysteem installeren vanaf het moment dat zij aan de D2 standaard moeten voldoen. Een IOPP certificaat moet elke 5 jaar worden vernieuwd. Dit betekent dat alle schepen tussen 8 september 2019 en 8 september 2024 aan de D2 standaard moeten voldoen. Deze periode was eerst 2 jaar eerder en is met het akkoord van afgelopen week nu dus 2 jaar verschoven. Overigens geldt het voorgaande enkel voor bestaande schepen. Nieuwbouwschepen die worden opgeleverd na 8 september 2017 dienen direct aan de D2 standaard te voldoen. Een overzicht van de verschillende mogelijkheden wat betreft vernieuwing van het IOPP certificaat kunt u vinden op www.dnvgl.com.

En de USA dan?

De Verenigde Staten hebben hun eigen eisen voor wat betreft ballastwater. Deze komen niet overeen met de IMO eisen. De U.S. Coast Guard (USCG) heeft vorige week gewaarschuwd dat schepen die in Amerikaanse territoriale wateren varen ballastwater enkel mogen lozen als zij dit doen via een door de USCG goedgekeurd systeem, of wanneer er een alternate management system aan boord is, of wanneer ballastwater in de haven wordt afgegeven. Niet ontballasten is uiteraard ook een optie. Schepen die niet voldoen kunnen te maken krijgen met inspecties, vertragingen of handhaving.