1 Miljoen beschikbaar voor innovatieve & duurzame projecten binnenvaart

Heeft jouw bedrijf een goed idee dat kan bijdragen aan de verduurzaming van de binnenvaart? Binnen de subsidieregeling Innovaties Duurzame Binnenvaart stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu geld ter beschikking voor innovatieve en duurzame projecten. In totaal is 1.000.000 euro beschikbaar met een maximumbedrag van 250.000 euro per projectaanvraag.

Projecten die in aanmerking komen voor deze subsidie betreffen onder andere demonstraties en ontwikkeling van nieuwe concepten, verdere optimalisaties of nieuwe combinaties van bestaande concepten. Subsidie onder de IDB-regeling kan specifiek worden aangevraagd voor initiatieven gericht op de reductie van CO2-, NOx- en PM-emissies en/of methaanslip bij de voortstuwing van binnenvaartschepen. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van alternatieve brandstoffen, voor- of nabehandelingstechnieken, aanpassing van motormanagement en motorgebruik en de inrichting en gebruik van het schip.

De uiterste inleverdatum voor aanvragen is 01 augustus 2019. Beoordeling van de ingediende projecten geschiedt vervolgens door een onafhankelijke Innovatieraad.

Contact

Het aanvraagformulier is te downloaden via www.eicb.nl/idb. Voor vragen of meer informatie over deze regeling kun je contact opnemen met Niels Kreukniet van het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB), via 010 798 98 30 of per e-mail: info@eicb.nl.