IPCO Power ontvangt nieuwe order van Carnival Corp.

IPCO Power ontvangt een nieuwe order om de Sky Princess, Enchanted Princess en Pacific Explorer uit te rusten met de FID Injector. De FID Injector is IPCO Power’s Water Fuel Emulsie systeem. Om de roet en fijnstof emissies te reduceren krijgt elke brandstof module, welke wordt uitgerust met scrubbers, een FID Injector geïnstalleerd.

Meer informatie

Bart Sluimer, General Manager van IPCO Power is erg blij dat naast het uitrusten van bestaande schepen ook nieuwe schepen momenteel worden uitgerust met deze installaties.

Met aan de aankomende strengere regels met betrekking tot uitstoot van zwavel is er steeds meer interesse in scrubber systemen. De meeste scrubber systemen bestaan uit een nat gedeelte om de zwavel uit de uitlaatemissies te wassen en een droog filter om fijnstof emissies te reduceren. Deze laatste filters zijn meestal wegens de grote afmetingen lastig te installeren. Onze FID Injector is daarom toegepast binnen Carnival’s AAQS (Advance Air Quality System) project als vervanging van droog filters.

De FID Injector maakt met behulp van een homogenizer een Water Fuel Emulsie. Doormiddel van deze emulsie vindt er een betere verbranding plaats, waardoor emissies worden gereduceerd er een brandstofbesparing behaald wordt. Een betere verbranding geeft ook schoner scrubber waswater. Met de installatie van de FID Injector kan de emissies van fijnstof en roet met 60 – 90% worden gereduceerd, dit met een bewezen brandstofbesparing van 2%.

Meer informatie op: www.ipcopower.com