Jaarlijkse Human Capital Themabijeenkomst op 17 november a.s.

Na de succesvolle eerste Human Capital themabijeenkomst ‘Duurzame Inzetbaarheid’ in 2015, kan een vervolg niet uitblijven. De datum is geprikt; donderdagmiddag 17 november, en het thema is eveneens reeds bekend: De impact van nieuwe technologieën op de toekomstbestendigheid van de organisatie en werknemers. Damen Shipyards in Gorinchem treedt op als gastheer. Noteert u dit evenement vast in uw agenda?

Meer informatie

Een niet te missen evenement voor management & directie

De themabijeenkomst richt zich niet alleen op HR-professionals actief bij maritieme bedrijven, maar ook op leden van het managementteam en de directie. Een van de vragen die tijdens de themabijeenkomst centraal staat is; Welke (HR-)instrumenten kunnen we inzetten om zowel de organisatie als de werknemers wendbaarder te maken om klaar te zijn voor een nieuwe technologische werkelijkheid?

Programma

De werkgroep ‘HC Themabijeenkomst’, die bestaat uit een afspiegeling van de commissieleden van de NMT Human Capital commissies West en Noord, buigt zich momenteel over het programma. Meer details over de invulling van het thema en het programma volgen. Net als tijdens de voorgaande editie staat interactie centraal tijdens dit evenement. Via diverse workshoprondes en gedurende de pauzes is er voldoende gelegenheid om met elkaar te netwerken en te sparren.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Annette Opstal, Human Capital Manager, via T 088 44 51 42 of E opstal@maritimetechnology.nl.