Jaarplan 2017: Scherper aan de wind

NMT-Jaarplan-2017-LRcoverIn 2017 gaat Netherlands Maritime Technology (NMT) scherper aan de wind varen. Dat is niet voor niets. De vooruitzichten van de Nederlandse maritieme maakindustrie zijn ongunstig: veel bedrijven hebben te maken met dalende omzetten en inkrimpende personeelsbestanden. Achteraf gezien heeft onze sector sinds het begin van de financiële crisis in 2008 nog relatief goede jaren gehad. Het is tijd om bij te sturen.

Meer informatie

Slimmer en efficiënter

Scherper aan de wind varen staat voor slimmer en efficiënter samenwerken. Dat geldt voor de leden van NMT, maar zeker ook als brancheorganisatie. In 2017 bespaart NMT kosten en maakt NMT scherpere keuzes. NMT kijkt kritisch naar de activiteiten: wat doen we, voor wie en wat levert het op voor de leden? Tegelijkertijd pakt NMT kansen, samen met u en samen met de partners. Kort samengevat: met minder middelen scherper op de doelen.

Veel te winnen

Voor de maritiem-technologische sector valt er veel te winnen in politiek Den Haag. Het Werkprogramma Maritieme Maakindustrie 2016-2018 is een mooie stap vooruit, maar er zijn nog geen middelen om de acties van het programma uit te voeren. NMT zet, met de verkiezingen in aantocht, in op vier concrete doelen:

  • Steun voor het vergroeningsplan binnenvaart
  • Tien miljoen per jaar voor de Stimuleringsregeling Duurzame Scheepsbouw
  • Samenwerking met de Rijksrederij en de Koninklijke Marine om innovaties te versnellen
  • Middelen voor en samenwerking bij exportpromotie

Andere kansen liggen op regionaal niveau. NMT gaat, waar het voordeel voor de NMT-leden oplevert, meer samenwerken met regionale organisaties. Europa blijft onverminderd actueel: als partner van de Europese koepelorganisatie SEA Europe waakt NMT over wet- en regelgeving, het dossier level playing field en toegang tot het Junckerfonds.

Ambitie en resultaat

Juist in deze tijd blijft NMT samen met de leden doen waar het netwerk sterk in is: samen werken aan het vergroten van kennis, duurzaamheid en innovatie. NMT heeft haar ambities vertaald in concrete doelstellingen. In 2017 vaart NMT scherper aan de wind, dit doet NMT met passie en trots, voor de NMT-leden én voor de maritiem-technologische sector.

Het Jaarplan wordt ieder jaar uitgegeven en het Jaarverslag, dat altijd tijdens de NMT Netwerkbijeenkomst in mei verschijnt, wordt uitgebreid met een rapportage over het resultaat van de doelstellingen.

Download hieronder het Jaarplan 2017. Een hard copy kunt u aanvragen door een mail te sturen naar info@maritimetechnology.nl.

NMT Jaarplan 2017: Scherper aan de wind