NMT-Jaarplan-2017-LRcoverIn 2017 gaat Netherlands Maritime Technology (NMT) scherper aan de wind varen. Dat is niet voor niets. De vooruitzichten van de Nederlandse maritieme maakindustrie zijn ongunstig: veel bedrijven hebben te maken met dalende omzetten en inkrimpende personeelsbestanden. Achteraf gezien heeft onze sector sinds het begin van de financiële crisis in 2008 nog relatief goede jaren gehad. Het is tijd om bij te sturen.

Slimmer en efficiënter

Scherper aan de wind varen staat voor slimmer en efficiënter samenwerken. Dat geldt voor u als lid van NMT, maar zeker ook voor ons als brancheorganisatie. In 2017 bespaart NMT kosten en maken we scherpere keuzes. We kijken kritisch naar onze activiteiten: wat doen we, voor wie en wat levert het op voor ú? Tegelijkertijd pakken we kansen, samen met u en samen met onze partners. Kort samengevat: met minder middelen scherper op de doelen.

Veel te winnen

Voor onze sector valt er veel te winnen in politiek Den Haag. Het Werkprogramma Maritieme Maakindustrie 2016-2018 is een mooie stap vooruit, maar er zijn nog geen middelen om de acties van het programma uit te voeren. NMT zet, met de verkiezingen in aantocht, voor u in op vier concrete doelen:

  • Steun voor het vergroeningsplan binnenvaart
  • Tien miljoen per jaar voor de Stimuleringsregeling Duurzame Scheepsbouw
  • Samenwerking met de Rijksrederij en de Koninklijke Marine om innovaties te versnellen
  • Middelen voor en samenwerking bij exportpromotie

Andere kansen liggen op regionaal niveau. We gaan, waar het voordeel voor u als NMT-lid oplevert, meer samenwerken met regionale organisaties. Europa blijft onverminderd actueel: als partner van de Europese koepelorganisatie SEA Europe waken we over wet- en regelgeving, het dossier level playing field en toegang tot het Junckerfonds.

Ambitie en resultaat

Juist in deze tijd blijven we als NMT samen met u doen waar we sterk in zijn: samen werken aan het vergroten van kennis, duurzaamheid en innovatie. We hebben onze ambities voor u vertaald in concrete doelstellingen, die u in dit jaarplan kunt lezen. In 2017 vaart NMT scherper aan de wind, dit doen we met passie en trots, voor u als NMT-lid én voor onze sector.

Het Jaarplan wordt ieder jaar uitgegeven en het Jaarverslag, dat altijd tijdens de NMT Netwerkbijeenkomst in mei verschijnt, wordt uitgebreid met een rapportage over het resultaat van de doelstellingen.

Download hieronder het Jaarplan 2017. Een hard copy kunt u aanvragen door een mail te sturen naar info@maritimetechnology.nl.

NMT Jaarplan 2017: Scherper aan de wind