Jaarplan & -kalender 2019: Duurzaam & Digitaal

Al een jaar lang zijn er in de sector signalen van voorzichtig herstel, maar de situatie blijft broos. Toch gaan we als branchevereniging met vertrouwen een nieuw jaar met nieuwe kansen in en kijken we met jullie naar de horizon. Die is ‘Duurzaam & Digitaal’. De komende jaren nemen we overal waar mogelijk het voortouw.

We bouwen daarvoor aan netwerken, zorgen voor kennisuitwisseling, bevorderen instroom, initiëren aanpassing van regelgeving, signaleren misstanden met betrekking tot steunmaatregelen en stellen verwaarloosde aandacht voor het maatschappelijke belang van onze maritieme sector aan de kaak. Een belang dat verder gaat dan alleen onze bijdrage aan de werkgelegenheid en economie. Onze industrie is namelijk essentieel voor de zelfredzaamheid en dus de zelfstandigheid van Europa in de komende decennia!

Denk daarbij aan onze toegang tot energie, voedsel en mineralen vanuit zee, maar ook aan onze defensie- en transportmogelijkheden. We hebben eind 2018 de Europese Commissie zover gekregen dat onze industrie weer als strategisch bestempeld wordt, een geweldig resultaat, maar tot daden moet het nog komen.
Jouw bedrijf is niet alleen NMT-lid voor de ondersteuning van je eigen export of het bezoeken van workshops over cybercrime of deugdelijke afspraken over toepassing van btw-regels op zeeschepen.

Nee, jouw bedrijf is ook lid omdat wij zwaar inzetten op het overtuigen van onze overheden en volksvertegenwoordigingen, dat Nederland en Europa zonder eigen maritieme industrie geen bestaanszekerheid hebben! Dit alles in het belang van je bedrijf, je medewerkers, je klanten, maar ook in het belang van je kinderen en kleinkinderen.

Jaarplan en -kalender 2019

Begin 2019 bracht Netherlands Maritime Technology (NMT) een jaarplan en -kalender van 2019 uit. Hierin staan zowel de plannen voor 2019 beschreven, als ook de evenementen en activiteiten die we in 2019 voor jou gepland hebben. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie delen we ze uit en blikken we terug welke resultaten we voor je bedrijf en de sector hebben bereikt. Deze resultaten verschijnen in het Verenigingsjaarverslag dat dan uitgedeeld wordt en dat verschijnt bij het NMT Magazine.

Download hieronder de jaarkalender met het jaarplan van 2019. Een hard copy kan je aanvragen door een mail te sturen naar members@maritimetechnology.nl.

Klik hier om de publicatie te downloaden.