Kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft woensdag 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Meer informatie

Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

De maatregelen

  1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW). Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting.
  2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
    Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten.
  3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst). Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).
  4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK). Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO).
  5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK). Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen.
  6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV). Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL).
  7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector. Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken.
  8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK). De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in deze sectoren.

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor alle informatie.