Levenlanglerenkrediet: op latere leeftijd geld lenen voor een opleiding

Met ingang van studiejaar 2017 – 2018 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering, geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen: het ‘levenlanglerenkrediet’. Deze maatregel is ingevoerd om mensen in staat te stellen zich ook op latere leeftijd te blijven ontwikkelen. De regeling gaat op  1 augustus 2017 in voor het middelbaar beroepsonderwijs en op 1 september 2017 voor het hoger onderwijs. Vanaf juni 2017 is het mogelijk om het levenlanglerenkrediet bij DUO aan te vragen.

Meer informatie

Krediet lijkt op het collegegeldkrediet

Het levenlanglerenkrediet lijkt op het collegegeldkrediet. Dit is een lening voor het betalen van het collegegeld in het hoger onderwijs. Deze lening maakt deel uit van de studiefinanciering voor studenten tot 30 jaar oud. Het levenlanglerenkrediet is voor iedereen tot 55 jaar oud die geen recht meer heeft op studiefinanciering. Het krediet kan worden gebruikt voor een voltijd-, deeltijd- of duale opleiding  in het hoger onderwijs of een voltijdopleiding (beroepsopleidende leerweg) in het middelbaar beroepsonderwijs.

Lening voor collegegeld of lesgeld

De hoogte van het levenlanglerenkrediet hangt af van de hoogte en het soort collegegeld of lesgeld dat de student moet betalen. Men kan het krediet aanvragen voor de duur van een opleiding. Als men een deeltijdopleiding volgt, kan men in bepaalde gevallen een jaar extra lenen. Voor het levenlanglerenkrediet geldt dezelfde rente die studenten met recht op reguliere studiefinanciering hebben. Als het recht op levenlanglerenkrediet stopt, begint men in principe 1 januari van het daaropvolgende jaar met terugbetalen. De lening moet in 15 jaar terugbetaald worden. Hoeveel per maand terugbetaald moet worden, hangt af van het inkomen.

Meer informatie

Voor meer informatie klik hier.